Barnehagepedagogikkens epistemologi: en studie av den norske barnehagepedagogikkens grunnlag og gyldighetsnormer.

Forfatter
Strand, T.
Kilde
Oslo: Universitetet i Oslo, Det utdanningsvitenskapelige fakultet Unipub.
År
2007

Formål

Afhandlingen handler om hvordan børnehavepædagogikkens epistemologi opstår, opretholdes og legitimeres, herunder identifikation af hvilke pædagogiske opfattelser der anses som gyldige. Med børnehavens epistemologi menes de pædagogiske forståelser der udtrykker sig gennem sociale praktikker og repræsentationer på området (fx curricula, tekster, myter osv.).

Resultat

Afhandlingen viser hvordan børnehavepædagogikkens epistemologi opstår i dialektikken mellem anerkendte symbolske repræsentationer og sociale processer og strukturer. Den opretholdes gennem vidensfeltets sociale handlinger og legitimeres gennem de kollektive fortællinger og myter der udgør selve grundlaget for epistemologien. Derudover påvises en klar disharmoni mellem vidensfeltets sociale strukturer og spillet om legitime visioner og kategoriseringer. Denne disharmoni tolkes som tegn på social og epistemologisk ændring.

Design

Studiet er et teoretisk og empirisk dokumentbaseret studie af grundlaget og gyldighedsnormerne for den norske børnehavepædagogik baseret på gennemgang af fagplaner og pensumlister for pædagogik på alle norske pædagoguddannelser i årene 1995/95 (909 lister) og 1999/2000 (800 lister), hvorefter de mest læste forfattere blev udvalgt til interview. Der er desuden studeret udsagn fra studerende i uddannelsesmæssig sammenhæng og foretaget interview og fokusgruppeinterview med relevante aktører i feltet.

Referencer

Strand, T. (2007). Barnehagepedagogikkens epistemologi: en studie av den norske barnehagepedagogikkens grunnlag og gyldighetsnormer. Oslo: Universitetet i Oslo, Det utdanningsvitenskapelige fakultet Unipub.

Opdragsgiver

Oslo Universitet, Pedagogisk Forskningsinstitutt i Norge