Capturing and Developing Early Childhood Teachers’ Science Pedagogical Content Knowledge Through CoRes

Forfatter
Nilsson, P., & Elm, A.
Kilde
Journal of Science Teacher Education, 28(5), 406-424.
År
2017

Formål

Formålet med studien er å undersøke hvordan bruken av CoRe (Content Representations) kan hjelpe barnehagelærere med å planlegge og reflektere over sin egen naturfagsundervisning (teaching) og utvikle den fagdidaktiske kunnskapen (Pedagogical Content Knowledge). CoRe er et verktøy som gir en detaljert oversikt over didaktiske vurderinger man kan benytte når man underviser i naturfag.

Resultat

Resultatene tyder på at bruken av CoRe hjalp barnehagelærerne med å planlegge og fokusere på naturfagsinnholdet i aktivitetene og sin egen undervisningspraksis. Verktøyet hjalp dem også med å etablere grunnleggende ideer om emnet de underviste i. Ifølge forskerne bidrar barnehagelærernes refleksjoner rundt aktivitetene og undervisningspraksisen til å skape et fundament for den pedagogiske kunnskapen deres. I tillegg peker resultatene på at bruken av CoRe – fordi verktøyet bidro til å skape et tydeligere mål og fokus – gav barnehagelærerne større selvtillit, både når det gjaldt undervisningstemaet, hvorfor de underviste i det, og hvordan de underviste. I tillegg fremhevet barnehagelærerne også at deltakelsen i de forskjellige kursaktivitetene som skulle bidra til faglig utvikling, gav dem økt selvtillit, ettersom de fikk mer kunnskap om naturfagets innhold. Til slutt viser resultatene at CoRe bidro til at barnehagelærerne ble mer oppmerksomme på barnas læreprosesser og interesser. Forskerne peker på at barnehagelærerne, som følge av ny innsikt og økt selvtillit, prøvde nye fagdidaktiske tilnærminger for å imøtekomme barnas læringsbehov.

Design

Studien er basert på en intervensjon i form av et kurs som forskerne utarbeidet. Formålet med kurset var å utvikle barnehagelærernes kunnskap om naturfagsundervisning og slik gjøre dem bedre rustet til å stimulere barns interesse for naturfag. I alt 46 barnehagelærere deltok på kurset, og i løpet av kurset, som gikk over seks måneder, hadde forskerne møter med barnehagelærerne to ganger i måneden. På den første kursdagen ble barnehagelærerne introdusert for CoRe, et verktøy som utvikler barnehagelærernes fagdidaktiske kunnskap ved hjelp av spørsmål og refleksjoner om naturfagsundervisning. I løpet av de seks månedene kurset varte, skulle barnehagelærerne dokumentere hvordan arbeidet med CoRe påvirket den fagdidaktiske kunnskapen deres. Datamaterialet bestod av 21 CoRe-skjemaer og 27 reflekterende rapporter som barnehagelærerne utarbeidet i grupper i løpet av kurset. I tillegg dokumenterte barnehagelærerne også sin egen undervisningspraksis med fotografier, intervjuer med barn og observasjoner med feltnotater. Forskerne har også brukt denne dokumentasjonen som datamateriale. Datamaterialet er transkribert og analysert ut fra en induktiv tilnærming. En tredje forsker ble involvert i analysen for å gi tilbakemeldinger på den analytiske prosessen.

Referanser

Nilsson, P., & Elm, A. (2017). Capturing and Developing Early Childhood Teachers’ Science Pedagogical Content Knowledge Through CoRes. Journal of Science Teacher Education, 28(5), 406-424.