Teaching children science through storytelling combined with hands-on activities – a successful instructional strategy?

Forfatter
Walan, S.
Kilde
Education, 3-13, 47(1):34-46
År
2019

Formål

Tidligere studier har diskutert anvendeligheten av fortelling og praktiske aktiviteter når unge barn lærer om vitenskap. Derimot har få studier undersøkt bruken av de to aktivitetene i kombinasjon. Denne studien rapporterer fem førskolelæreres erfaringer med å kombinere fortelling og praktiske aktiviteter i vitenskapslære og de oppfattede effektene av kombinasjonen. Forskningsspørsmålene var (1) Hvordan blir kombinasjonen av fortellinger og praktiske aktiviteter opplevd av førskolelærere? (2) Hvor viktig er kombinasjonen av fortelling og praktiske aktiviteter for barna, ifølge førskolelærerne?

Resultat

Noen fant kombinasjonen av metoder viktig, mens andre mente at praktiske aktiviteter var effektive i seg selv, uten bruk av fortelling. Lærernes glede ved å benytte den kombinerte metoden og deres verdsettelse av fortellingen utgjorde også en forskjell.

Design

Forskeren intervjuet fem førskolelærere som brukte fortelling som undervisningsmetode. Intervjuene varte mellom 30–60 minutter og ble både tatt opp og transkribert. I tillegg observerte forskeren fortellerstundene førskolelærerne hadde med barna. Lærerne ble rekruttert gjennom forskjellige nettverk, og alle kom fra forskjellige byer i Sverige. Kriteriet for utvelgelsen var at pedagogene hadde brukt historien om Berta og at de hadde utført pedagogiske eksperimenter tidligere. Seks seksåringer ble med hver lærer til forskningssenteret for å gjennomføre eksperimentet.

Referanser

Walan, S. (2019). «Teaching children science through storytelling combined with hands-on activities – a successful instructional strategy?». Education, 3-13, 47(1):34-46.