Natur i danske daginstitutioner

Forfatter
Høyen, M.
Kilde
Dansk pædagogisk Tidsskrift, (1):76-87.
År
2019

Formål

Artikkelen fokuserer på hvordan læreplantemaet «Natur og naturfænomener» er behandlet i nasjonale danske læreplaner, i sentralt utarbeidet inspirasjonsmateriale til barnehagene og i barnehagenes egne læreplaner. Forfatteren spør hvordan de ulike aktørene har beskrevet arbeidet sitt med læreplantemaet og hvilke forståelser av naturen de legger til grunn for arbeidet. Artikkelen drøfter også hvor hensiktsmessige de ulike læreplanenes forståelse av natur er i forhold til den opprinnelige intensjonen med temaet, samt til de utfordringene relatert til naturen som vi står overfor i dag.

Resultat

Selv om «naturen og naturfænomener» var et av totalt seks konkrete temaer i utarbeidelsen av den nasjonale læreplanen for barnehager, finner dokumentstudien lite diskusjon rundt innholdet av dette temaet i forarbeidet eller høringsmaterialet til læreplanen. I inspirasjonsmaterialet, som skulle hjelpe barnehagene å utarbeide lokale læreplaner, stod det lite om naturtemaet. Materialet drøftet ikke hvilken forståelse av naturen en skulle legge til grunn, og det ga ikke noen samlet forklaring på hvorfor naturtemaet skulle inn i læreplanene. Inspirasjonen bestod hovedsakelig av en rekke konkrete eksempler på aktiviteter barnehagene kunne utføre i naturen. Mange av de lokale læreplanene var også primært aktivitetsorienterte, og formen mål-metode(-evaluering) var utbredt. Forfatteren mener det kommer tydelig fram at de lokale læreplanene mangler begreper til å omtale naturen med. Hun understreker videre at dersom arbeidet med natur i barnehagen skal være relevant i dag og i framtiden, må en kulturforståelse av naturen (at mennesket alltid har måttet eksistere i og med naturen) og en forståelse av naturens kompleksitet (at vi alle er en del av et større kretsløp) introduseres i læreplanene.

Design

Forfatteren har gjort en dokumentstudie av nasjonale og lokale læreplaner. Analysen er gjort i tre empiriske lag: 1) En beskrivelse av hvordan argumentasjonen for natur har vært framført i læreplanens politiske skapelsesprosess, 2) Hvordan naturtemaet er utdypet i det sentralt gitte inspirasjonsmaterialet som ble sendt ut til barnehagene som en støtte i deres lokale læreplanarbeid og 3) En analyse av hvordan temaet kommer fram i 55 konkrete lokale læreplaner fra barnehager fordelt på 8 danske kommuner.

Referanser

 Høyen, M. (2019). «Natur i danske daginstitutioner». Dansk pædagogisk Tidsskrift, (1):76-87.