Mapping a collaborative cartography of the encounters between the neurosciences and early childhood education practices

Forfatter
Aronsson, L. & Taguchi, H. L.
Kilde
Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 39(2):241-157.
År
2018

Formål

Målet med studien er å utforske hvilke effekter nevrovitenskapelig kunnskap kan ha (eller ikke ha) på barnehagepraksiser for å utvikle barns literacy-ferdigheter (lese- og skrivekyndighet). Studien ser også på fordeler ved at personalet har refleksjonsmøter hvor de diskuterer og lager åpne, dynamiske kart over hvordan nevrovitenskapelig kunnskap påvirker deres måter å tenke om deres praksiser på. Studien sammenstiller utfordringer som ble identifisert og kartlagt i disse samarbeids- og refleksjonsmøtene.

Resultat

Resultatene viser at det er mulig å kombinere etablerte og dominerende måter å tenke på med nye teorier gjennom samarbeid mellom forskere og barnehageansatte, i dette tilfelle kombinasjonen av nevrovitenskap og utdanning. Økt kunnskap om menneskehjernen setter et fornyet søkelys på det individuelle barnet og læring, i motsetning til dagens svenske barnehagers fokus på barnets læring som en del av et kollektivt miljø. Forskerne hevder at man ikke behøver å velge mellom de to tilnærmingene, men heller kan kombinere dem på nye måter, i et tett samarbeid med barnehageansatte, barn og foreldre.

Design

En av forskerne observerte hverdagsaktiviteter i tre ulike svenske barnehager i løpet av en periode på ni måneder. I tillegg deltok hun aktivt i personalets ukentlige evalueringsmøter der de ansatte planla, evaluerte og diskuterte aktiviteter i barnehagehverdagen. I møtene ble både forskerens feltnotater fra observasjonen og utdrag fra nevrovitenskapelige artikler med relevans til barnehagehverdagen kartlagt og diskutert. De vitenskapelige artikkelutdragene ble enkelte ganger brukt som en motsetning til eksisterende literacy-praksiser, men oftere viste det seg at de kunne kobles sammen med etablerte praksiser.

 

 

Referanser

Aronsson, L. & Taguchi, H. L. (2018). “Mapping a collaborative cartography of the encounters between the neurosciences and early childhood education practices”. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 39(2):241-157. 

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt