(De)constructing parental involvement in early childhood curricular frameworks

Forfatter
Janssen, J., Vandenbroeck, M
Kilde
European Early Childhood Education Research Journal, 26(6):813-832.
År
2018

Formål

Studien analyserer hvordan relasjonen mellom foreldre og barnehage beskrives i ulike lands læreplaner for barnehagen. Med det økte fokuset på det forfatterne av artikkelen kaller «skolifisering» av barnehagen i mange land, og det korresponderende kravet til foreldremedvirkning, vil de utforske og sammenligne hvordan relasjonen mellom foreldre og barnehage blir oppfattet i forskjellige land.

Resultat

Innholdsanalysen finner tre ulike tilnærminger til foreldremedvirkning i læreplanene. Den første tilnærmingen er en skoleforberedende tradisjon. I læreplaner med denne tilnærmingen, som en hovedsakelig finner i de engelsktalende landene i utvalget, forventes det at foreldrene støtter opp rundt barnets læring og skoleforberedthet. Barnehagen skal på sin side informere og råde foreldre om barnets læringsframgang. I den sosialpedagogiske tilnærmingen, som en finner i de skandinaviske landene, Tyskland og Belgia, legger læreplanene vekt på foreldrenes involvering i barnehagehverdagen som en demokratisk rett. Her sees foreldrene som samarbeidspartnere i utarbeidelse av læreplaner og i pedagogiske avgjørelser. Foreldrenes synspunkt blir inkorporert barnehagens evalueringer for å fremme barnas læring og utvikling. I innholdsanalysen kommer det også fram at mange land forsøker å overkomme denne dikotomien i synet på foreldrerollen med en tredje tilnærming, hvor foreldrene både blir sett på som en ressurs som skal fremme barnets læring, men som samtidig har rollen som en demokratisk medspiller.

Design

Forfatterne har gjort en innholdsanalyse av 13 læreplaner for barnehagen fra land som har ulike tilnærminger til relasjonen og samarbeidet mellom barnehage og foreldre. Forfatterne analyserer foreldrerollen i læreplaner fra England, Irland, Hong Kong, Australia, New Zealand, Nederland, Danmark, Sverige, Tyskland og Belgia.

Referanser

Janssen, J. & Vandenbroeck, M. (2018). “(De)constructing parental involvement in early childhood curricular frameworks”. European Early Childhood Education Research Journal, 26(6):813-832.