Preschool anxieties. Constructions of risk and gender in preschool teachers’ talk on physical interaction with children

Forfatter
Åberg, M., Hedlin, M. & Johansson, C.
Kilde
Journal of Early Childhood Research, 17(2):104-115
År
2019

Formål

Studiet undersøger, hvordan børnehaveklasselærerstuderende og nyuddannede børnehaveklasselærere ræsonnerer i forhold til risici og bekymringer for at blive beskyldt for upassende berøring af børn.

Resultat

Resultaterne viser, at nyuddannede børnehaveklasselæreres bekymringer vedrørende fysisk berøring af børn omfatter mere end blot selve den fysiske handling, og at de ikke altid verbaliserer disse bekymringer. Bekymringerne er en del af et komplekst relationsnetværk, der involverer børnehaveklasselærere, forældre, børn, ledelse og den fysiske og organisatoriske kontekst for børnehaveklassen. Bekymringerne hænger også sammen med relationer uden for børnehaveklassen, såsom information i medierne, politiske beslutninger og samfundsdebatter, der knytter sig til køn og ligestilling. Desuden omfatter denne type bekymring både de psykologiske og sociale dimensioner af berøringsfænomenet. Uddannelsesinstitutioner for børnehaveklasselærere eller børnehaveklasseordningen som arbejdsgiver bør være opmærksomme på baggrunden for deres møder med børnehaveklasselærerens bekymringer over berøringen af børn.

Studiet indikerer, at berøringsangst i høj grad er knyttet til køn (mænd), men at både mænd og kvinder forhandler om de stereotype forestillinger om manden som overgrebsmand. Den svenske diskurs om ligestilling og køn har resulteret i, at kvinder er blevet omtalt som ligeså sandsynlige overgrebsmænd som mænd. Forfatterne understreger, at en mistanke mod manden ikke kan rettes ved også at øge mistanken mod kvinden. Denne udvikling kan føre til en stigning i berøringsangst blandt børnehaveklasselærere i almindelighed. Børnehaveklassen som arbejdsplads bør lægge op til dybtgående diskussioner om berøring og køn, men uden at tage udgangspunkt i kønnene som homogene grupper. Disse diskussioner bør også omfatte positive og negative aspekter af berøring.

Design

Studiet er baseret på interviews med 16 kvinder og fire mænd, der for nyligt var begyndt at arbejde i en børnehaveklasse, eller som snart var færdiguddannede børnehaveklasselærere. Dette empiriske materiale blev taget fra et større svensk projekt kaldet Touch in preschool: Care or risk? Det overordnede mål med projektet var at undersøge, hvordan den svenske børnehaveklasse og børnehaveklasselæreruddannelsen diskuterer og behandler problemet med fysisk kontakt mellem børnehaveklasselærere og børn. Projektet er baseret på interviews med og undersøgelser af børnehaveklasselærerstuderende, praktiserende børnehaveklasselærere og ledere af børnehaveklasseordninger. Det empiriske materiale blev analyseret ved hjælp af en tematisk kvalitativ analyse.

Referencer

Åberg, M., Hedlin, M. & Johansson, C. (2019). “Preschool anxieties. Constructions of risk and gender in preschool teachers’ talk on physical interaction with children”. Journal of Early Childhood Research, 17(2):104-115.