From activity to transdisciplinarity and back again – preschool teachers’ reasoning about pedagogical goals

Forfatter
Björklund, C. & Ahlskog-Björkman, E.
Kilde
International Journal of Early Years Education, 26(1):90-103.
År
2018

Formål

Dette studie præsenterer en analyse af førskolelærernes begrundelser for forskellige pædagogiske mål. Af særlig interesse er, hvordan førskolelærere i en svensk og finsk kontekst beskriver målene for børnenes læring, og hvordan de beskriver implementeringen af disse mål i praksis. Forskningsspørgsmålet er: Hvordan opfattes og udføres pædagogiske mål i den tematisk-orienterede og legebaserede pædagogiske praksis i førskolen?

Resultat

Af de seks førskolelærere udtrykte tre, at læringsmål vejledte deres pædagogiske arbejde. Forskerne brugte variationsteori i deres analyse af interviewene, hvilket hjalp dem med at identificere forskellige mål for læring af både direkte og indirekte karakter. En dybere analyse af disse mål gav et omfattende billede af sammenflettede pædagogiske mål, der bevægede sig mellem aktivitetsmål, arbejdsmål og tværfaglige mål.

Design

Dette studie er baseret på dybdeinterviews med aktive førskolelærere. Forskerne brugte kvalitative analyser til at beskrive, hvordan lærerne opfatter pædagogiske mål, og hvordan målene bliver varetaget i pædagogiske aktiviteter.

Den udvalgte gruppe består af 6 førskolelærere. Alle interviews blev gennemført i foråret 2014 på førskolelærernes arbejdsplads. Interviewene var semistrukturerede og havde en varighed på 75-130 minutter.

Referencer

Björklund, C. & Ahlskog-Björkman, E. (2018). «From activity to transdisciplinarity and back again – preschool teachers’ reasoning about pedagogical goals». International Journal of Early Years Education, 26(1):90-103.

Opdragsgiver

Ikke opgivet