Exploring the Phenomenology of Whiteness in a Swedish Preschool Class

Författare
Schwarz, E. & Lindquist, B.
Källor
International Journal of Early Childhood, 50:1–14
År
2018

Syfte

Artikeln undersöker hur konstruktioner av identitet, ras och skillnader förekommer och utmanas på en svensk förskola. Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare hanterar och reflekterar kring konstruktionen av barns sociala identitet i förskolan som institution.

Resultat

Författarna diskuterar en händelse relaterad till etnisk identitet. Händelsen inleddes med att ett svart barn representerade sig själv som vitt i ett självporträtt och uttryckte att han önskade att han var vit och blond, som en av de andra pojkarna i gruppen. I artikeln tar författarna upp förskollärarnas reflektioner kring denna händelse. De diskuterar hur ”vithet” presenteras, konstrueras och ifrågasätts av barn och vuxna i förskolan, vilket visar på ett slags institutionell ”färgblindhet”. I det här exemplet framträder ”ras” och barnen gör det synligt som en befintlig kategori i sin vardag. Barnens teckningar och berättelser visar på många av de implicita förståelser och normer som omger dem, vilket pekar på förskollärarens ansvar för att utforska de möjligheter och begränsningar som förskolan som utbildningsinstitution har att erbjuda för att hantera dessa förståelser.

Design

Studien bygger på teorier om fenomenologi och kritisk vithet. Uppgifterna är hämtade från en större etnografisk studie som genomförs på en förskola med etnisk mångfald. När studien genomfördes fanns det cirka 100 barn i åldern 1–5 år på förskolan. I denna studie har författarna valt att fokusera på en grupp om fem barn i 5-årsåldern och deras tre förskollärare.

Referenser

Schwarz, E. & Lindquist, B. (2018). “Exploring the Phenomenology of Whiteness in a Swedish Preschool Class”. International Journal of Early Childhood, 50:1–14.