Att tillägna sig skriftspråkliga verktyg genom att leka affär

Forfatter
Magnusson, M., Samuelsson, I. P.
År
2019

Formål

Studiet undersøger, hvordan skriftsproglige værktøjer bruges og kommunikeres i leg mellem børn og mellem børn og førskolelærer, og hvordan denne leg kan støtte børnenes symbolforståelse. Resultaterne viser 1), hvilke skriftsproglige værktøjer der indføres og aktualiseres i legen og 2) hvordan disse approprieres og gives betydning for legens udvikling.  

Resultat

Butikslegen viser, hvordan børnene er engagerede i og tager initiativ til at indarbejde skrift og skriftsproglige værktøjer i legen. Analyserne viser, at børnene driver legen fremad ved at stille spørgsmål, som pædagogen responderer på, samtidig med at hun er med i legen. Gennem introduktionen af skriftsproglige værktøjer i legen, og ved at børnene får svar på deres spørgsmål omkring dem, får børnene en model og struktur for, hvordan sådanne sproglige værktøjer kan bruges. I butikslegen med pædagogen tilbydes børnene således at lege med og appropriere aspekter af den skriftsproglige struktur. 

Design

Studiet er en del af et større forskningsprojekt, hvor pædagoger og forskere arbejder sammen om at udvikle en legebaseret undervisning til børnehavens praksis, og hvor pædagogens respons på leg er central. Dette casestudie er baseret på empiri fra en svensk børnehave, hvor en pædagoger og en gruppe børn har leget butik i længere tid. Det empiriske datamateriale er videofilm, der er optaget over flere måneder, og derefter transskriberet og analyseret. 

Referencer

Magnusson, M. & Samuelsson, I. P. (2019). “Att tillägna sig skriftspråkliga verktyg genom att leka affär”. Forskning om undervisning och lärande, 7(1):23-43.

Opdragsgiver

Ikke opgivet