“Barnehager og høytidsmarkering: en gjennomgang og diskusjon av begrunnelser knyttet til manglende markering av ikke-kristne høytider”.

Authors
Toft, A.
Rosland, K.T.
Source
Prismet, 65(4), 211-225.
Year
2014

Purpose

Result

Design

References

Toft, A. & Rosland, K.T. (2014). “Barnehager og høytidsmarkering: en gjennomgang og diskusjon av begrunnelser knyttet til manglende markering av ikke-kristne høytider”. Prismet, 65(4), 211-225.