A Noisy Silence about Care: Swedish Preschool Teachers’ Talk about Documentation

Forfatter
Löfgren, H.
Kilde
Early Years 36(1), 4-16.
År
2016
ISBN
27246080

Formål

Formålet er at undersøge, hvordan pædagoger (preschool teachers) i dagtilbud taler om dokumentation. Studiet undersøger institutionelle narrativer om omsorg (care) i svenske dagtilbud (preschools) set i lyset af en dagtilbudspolitik, der stiller større krav om dokumentation på dagtilbudsområdet.

Resultat

Forfatteren konkluderer, at pædagogers narrativer om omsorg i dagtilbud er på vej til at blive usynlige (silenced). Ifølge forfatteren bør omsorg være en del af pædagogers institutionelle narrativer, dels fordi omsorg traditionelt har været en del af det svenske uddannelsessystem igennem historien, og dels fordi forskning viser, at omsorg er en vigtig del af pædagogers professionelle virke. Forfatteren finder, at det er overraskende, at omsorg mangler i pædagogernes narrativer.

I analysen af interviewene fandt forfatteren meget få referencer til omsorg. Omsorg blev ofte kædet sammen med læring; fx talte pædagogerne om, at børn skulle lære at udvise omsorg over for hinanden.

Forfatteren finder, at pædagogerne ikke er kritiske over for læring som et vigtigt mål i dagtilbuddene. Pædagogerne beskriver ofte børnenes læring som den bedste praksis i dagtilbuddet eller det ønskede udfald. Pædagogerne beskriver bl.a., hvordan fysisk omsorg for børnene nogle gange kan stå i vejen for den ønskede praksis. Fx måtte en afdeling rydde op pga. lus, og derfor havde pædagogerne desværre ikke fokus på børnenes læring den dag.

Design

Datamaterialet består af 12 interview med 17 pædagoger fra syv dagtilbud i to middelstore byer i det centrale Sverige. Fire af interviewene blev foretaget med to pædagoger ad gangen, mens resten blev foretaget én-til-én. Pædagogerne fik til opgave at tale om arbejdet i dagtilbuddet samt deres oplevelse af dokumentationen i dagtilbuddet ud fra et professionelt og personligt perspektiv.

Referencer

Löfgren, H. (2016). A Noisy Silence about Care: Swedish Preschool Teachers’ Talk about Documentation. Early Years 36(1), 4-16.

Opdragsgiver

Uoplyst