Categorization Activities in Norwegian Preschools: Digital Tools in Identifying, Articulating, and Assessing

Forfatter
Aarsand, P.
Kilde
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norway
År
2019

Formål

Studiet udforsker praksis for digitale læsefærdigheder blandt børn i norske daginstitutioner og nogle af de måder, hvorpå børn erhverver sig grundlæggende digitale læsefærdigheder gennem deltagelse i situationsbestemte aktiviteter. Forskningsspørgsmålet er: Hvordan deltager børn i kategoriseringspraksis i daginstitutioner, hvor der anvendes digitale værktøjer?

Resultat

Resultaterne viser, at børns digitale læsefærdigheder omfatter visuelle, verbale, lydkompetencer og fysiske kompetencer, der bliver relevante og dermed tilgængelige for læring i samspillet mellem børnene samt mellem voksne og børn ved at tjene som normer og retningslinjer for, hvad der udgør korrekte kategoriseringer (geometriske former, grønne og røde følelser) i de situationsbestemte aktiviteter. Disse erhverves og aktualiseres af børnene i samspillet med deres jævnaldrende. Studiet viser, at digitale medier er integreret i daginstitutionens rutiner og sociale liv, når det kommer til at kategorisere omgivelserne: De er en del af, hvordan børn instrueres i at opleve, fortolke og handle i verden. Resultaterne viser også, at forskellige digitale teknologier skaber forskellige vilkår for børnenes deltagelse. Samspil mellem jævnaldrende var mere almindeligt, når der blev brugt mobile teknologier, som smartphones og tablets. Når der blev brugt immobile teknologier, som smart boards, blev aktiviteterne oftest struktureret som voksenstyret klasseundervisning.

Design

Studiet er baseret på et etnografisk metodologisk perspektiv, hvor analysen er baseret på 70 timers videooptagelser, der dokumenterer aktiviteterne for 45 børn i alderen 5-6 år og otte pædagoger, der deltager i digitale aktiviteter. Der deltog tre daginstitutioner i undersøgelsen.

Referencer

Aarsand, P. (2019). “Categorization Activities in Norwegian Preschools: Digital Tools in Identifying, Articulating, and Assessing”. Frontiers in Psychology, (10):1-13.

Opdragsgiver

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norge