Preschool children’s conception of water, molecule and chemistry before and after participating in a playfully dramatized early childhood education activity

Forfatter
Åkerblom, A., Součková, D. & Pramling, N.
Kilde
Cultural Studies of Science Education, (14):879-895
År
2019

Formål

Undersøgelsen undersøger, hvordan 6-årige børn forstår begreber som vand, molekyler og kemi. Studier ser på konceptforståelse, før og efter børn har deltaget i en legende, dramatiseret læringsaktivitet i børnehaveklassen. Forskningsspørgsmålet er: Hvordan forstår børn koncepterne vand, molekyler og kemi før og efter deltagelse i en legende dramatisering af kemiske koncepter og processer?

Resultat

Resultaterne viser, at nogle børn forstod de abstrakte og videnskabelige koncepter vand og molekyler. Andre børn forstod og talte om fænomenerne på en konkret og erfaringsbaseret måde, hvor de for eksempel ikke forstod den metaforiske betydning af begrebet molekyler (blandt andet kunne de beskrive vandmolekylet som blødt og blåt). Forskerne mener, at en legebaseret og dramatiserende måde at undervise i kemi på kan styrke børns positive holdninger til faget, men samtidig kan en sådan didaktik fremme misforståelser. De mener, der er en spænding mellem at forklare kemi på en måde, der stemmer overens med videnskabelige sandheder, og det at gøre emnet forståeligt for børnene.

Design

Det empiriske datamateriale består af interviews med 22 børn, som alle gik i børnehaveklasse. 22 børn blev interviewet individuelt om deres forståelse af konceptet vand før kemiaktiviteten, og 11 børn blev interviewet igen efter aktiviteten.

Referencer

Åkerblom, A., Součková, D. & Pramling, N. (2019). «Preschool children’s conception of water, molecule and chemistry before and after participating in a playfully dramatized early childhood education activity”. Cultural Studies of Science Education, (14):879-895.