Children in nature: sensory engagement and the experience of biodiversity

Forfatter
Beery, T. & Jørgensen, K. A.
Kilde
Environmental education research, 24(1):13-25.
År
2018

Formål

Studiet undersøger den potentielle sammenhæng mellem naturoplevelser i barndommen og forståelsen af biologisk mangfoldighed. Studiet består af to undersøgelser, der integreres og præsenteres som vinduer ind til barndommens naturoplevelser for at belyse vigtige aspekter af børns sanselæring.

Resultat

Resultaterne understøtter tanken om, at oplevelser med biologisk mangfoldighed og reel barndomsinteraktion, med variation og en mangfoldighed af levende og ikke-levende ting fra naturen, giver børn vigtige læringsmuligheder, herunder at forstå, hvad biologisk mangfoldighed er. Resultaterne understøtter en praksis med rig sensorisk miljøtræning og understreger den praktiske vigtighed af adgang til naturen i barndommen.

 

Design

Undersøgelsen består af to forskellige delundersøgelser. Studie 1 blev gennemført i Sverige, og dataene bestod af semistrukturerede interviews med 13 studerende, der blev bedt om at dele deres barndomsminder fra naturen. I studie 2 blev der gennemført direkte observationer, uformelle samtaler og foretaget fotodokumentation af børns leg og udforskning i en naturbørnehave i Norge. De 36 børn i populationen var mellem 1 og 6 år gamle og blev observeret under udendørs leg over ti måneder.

Referencer

Beery, T. & Jørgensen, K. A. (2018). “Children in nature: sensory engagement and the experience of biodiversity”. Environmental education research, 24(1):13-25. 

Opdragsgiver

Ikke opgivet