Kindergarten: Producer or reducer of inequality regarding physical activity levels of preschool children

Forfatter
Kippe, K. O., Lagestad P. A
Kilde
Frontiers in Public Health, (2018) 6:1-9.
År
2018

Formål

Studiet undersøger børnehavebørns fysiske aktivitetsniveau i børnehaven. Børns aktivitetsniveau i børnehaven undersøges også i relation til aktivitetsniveau i fritiden, barnets køn og moderens uddannelsesniveau, indkomst og alder. Formålet med studiet er at belyse, om det lykkes for børnehaverne at reducere uligheder i fysisk aktivitet blandt børnene (4-6 år) i deres fritid ved at give alle børn samme aktivitetsniveau i børnehaven.

Studiet stiller følgende forskningsspørgsmål:

  1. Hvordan bidrager børnehaven til opnåelsen af den internationale sundhedsanbefaling om 60 minutters moderat til højintensiv fysisk aktivitet (MVPA) for børn i børnehaver?
  2. Er der nogen forskelle mellem MVPA i forskellige børnehaver?
  3. I hvilket omfang er børns MVPA i børnehaven knyttet til køn og moderens uddannelsesniveau, indkomst og alder?
  4. Lykkes det for børnehaverne at skabe tilfredsstillende niveauer af MVPA i børnehaven, især for børnehavebørn med lavt aktivitetsniveau i deres fritid?

Resultat

Resultaterne tyder på, at det fysiske aktivitetsniveau i løbet af dagen i børnehaven er det vigtigste bidrag til børnenes fysiske aktivitetsniveau i hverdagen. Desuden var drenge mere aktive end piger. Børnenes aktivitetsniveau i fritiden og i børnehaven var ikke knyttet til moderens uddannelse, alder, uddannelsesniveau eller indkomst. Alligevel fandt man en positiv sammenhæng mellem fysisk aktivitetsniveau i fritiden og fysisk aktivitetsniveau i børnehaven. Det fysiske aktivitetsniveau i børnehaven stiger, når det fysiske aktivitetsniveau i fritiden stiger. Børnenes fysiske aktivitetsniveauer varierede også fra børnehave til børnehave, hvilket kan bidrage til at skabe forskelle i form af lavaktive og højaktive børn.

Design

244 børn (125 drenge og 119 piger) leverede gyldige accelerometerdata. Oplysninger om mødres uddannelsesniveau, indkomst og alder blev indhentet ved hjælp af et spørgeskema. Envejs-variansanalyse (envejs-ANOVA) og lineær regression blev anvendt i de statiske analyser. 13 børnehaver i Nord-Trøndelag i Norge blev udvalgt til at deltage i studiet.

Referencer

Kippe, K. O. & Lagestad, P. A. (2018). "Kindergarten: Producer or reducer of inequality regarding physical activity levels of preschool children". Frontiers in Public Health, (2018) 6:1-9.