Transforming volcanos to buncanos in eventful dialogues: Children’s remembering-in-interaction

Forfatter
Kullenberg T.
Kilde
Thinking skills and Creativity, 33.
År
2019

Formål

Formålet med studiet er at undersøge, hvilken rolle samtaleerindring spiller i undervisningen i børnehaven. Forfatteren ønsker at give en udvidet forståelse af den rolle, erindringen har i forhold til undervisningskommunikation. Studiet vil også undersøge, hvordan børn kan lære gennem dialog med jævnaldrende og pædagogens rolle i at orkestrere dette. Forskningsspørgsmålene er: (1) hvordan skaber børnehavebørn mening ved brug af samtaleerindring? (2) Hvordan kan diskursive rammer lette eller begrænse unge børns kreative tankegang?

Resultat

Fundene i studiet blev inddelt i to overlappende temaer. Det første er børns legende meningsskabelse. Det andet drejer sig om børnenes evner til at hente fakta frem fra erindringen efter behov.

Børns kreative brug af erindring viste både kommunikationsfunktioner af kognitive erindringer og en meningssøgende diskurs, der førte jævnaldrende videre ind i diskurs om narrative legeverdener. Dette står som kontrast til den anden aktuelle diskurs i spillet: den institutionelle børnehavediskurs. Børnene skaber mening ved hjælp af samtaleerindringer. De diskursive rammer kan både lette og begrænse børns kreative tankegang. Pædagogen lempede på rammerne for diskurs, der var indlagt i det pædagogiske spil, og gjorde dermed læringssituationen mindre pædagogstyret og mere styret af børnene. De oprindelige diskursive rammer begrænsede børnenes kreativitet og blev dermed ændret.

 

Design

Dataindsamlingen til studiet bestod af videoobservation af et pædagogstyret pædagogisk spil med 3 børnehavebørn og et interview med pædagogen. Interviewet fulgte ikke en interviewguide, men tog i højere grad form af en udforskende samtale med pædagogen. Respondenterne består af en pædagog med 30 års erfaring og 3 børn i alderen 5, 5 og 6 år i børnehaven, hvor hun arbejdede.

Referencer

Kullenberg T. (2019).  “Transforming volcanos to buncanos in eventful dialogues: Children’s remembering-in-interaction”. Thinking skills and Creativity, 33.