A Critical Analysis of Education for Sustainability in Early Childhood Curriculum Documents in China and Norway

Forfatter
Li, M., Zhang, Y., Yuan, L. & Birkeland, Å.
Kilde
ECNU Review of Education, 2(4):441–457
År
2019

Formål

Artiklen analyserer og sammenligner, hvordan læreplaner for børnehaven i to forskellige kulturelle kontekster, Norge og Kina, behandler temaet bæredygtig udvikling. Forskningsspørgsmålene er: 1) Er konceptet bæredygtig udvikling anvendt eksplicit og implicit i kinesiske og norske læreplansdokumenter? 2) Hvordan, og på hvilke måder, er børnene som aktive deltagere i at skabe forandring repræsenteret i de norske og kinesiske læreplandokumenter for børnehaven? 3) Hvordan, og på hvilke måder, afspejles forestillingen om bæredygtig udvikling i børnenes hverdag i disse dokumenter?

Resultat

Analysen viser, at Kina og Norge lægger forskellig vægt på de tre dimensioner af bæredygtig udvikling, som analysen fokuserede på, dvs. sociokulturel, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. Norge har et mere autonomt syn på børnenes muligheder for selvbestemmelse, mens Kina fokuserer mere på lærerstøtte. De to lande har også forskellige perspektiver på børnehavens samarbejde med børnenes familier og lokalmiljøet på grund af forskellige traditioner. Den komparative dokumentanalyse viser, at dominerende kulturelle dimensioner i begge lande, som f.eks. kollektive og individualistiske faktorer, kan forme forståelsen af bæredygtig udvikling i landenes læreplaner.

Design

Forfatterne har analyseret og sammenlignet nationale læreplansdokumenter for børnehaven i Norge og Kina med fokus på, hvordan forskellige former for bæredygtig udvikling er implementeret i læreplanerne. I dokumentanalyserne er der lagt vægt på tre temaer knyttet til bæredygtig udvikling: 1) Konceptet bæredygtig udvikling (økonomisk, sociokulturelt og miljømæssigt), 2) Børn som forandringsagenter for en bæredygtig udvikling og 3) Bæredygtig udvikling i børnenes hverdag.

Referencer

Li, M., Zhang, Y., Yuan, L. & Birkeland, Å. (2019). «A Critical Analysis of Education for Sustainability in Early Childhood Curriculum Documents in China and Norway”. ECNU Review of Education, 2(4):441–457.