Preschool Teachers’ Role in Establishing Joint Action During Children’s Free Inquiry in STEM

Forfatter
Fridberg M., Redfors A.
År
2019

Formål

Artiklen analyserer det didaktiske spil mellem lærere og børn i to svenske førskoler, mens de udfører undersøgende teknisk-naturfaglige aktiviteter med og uden brug af robotter, når de programmerer. Forskningsspørgsmålet er: Hvordan fremmer førskolelærere det didaktiske spil med børn i teknisk-naturfaglige undersøgelser, med og uden digitale værktøjer? 

Resultat

Aktiviteterne blev ledet af førskolelærerne, men var centreret omkring børnene. Førskolelærerne brugte flere nyttige didaktiske strategier til at opbygge og opretholde en fælles opmærksomhed på og en fælles involvering i aktiviteterne. De strategier, som de to lærere brugte, var meget ens og blev ikke påvirket af, om programmeringsaktiviteterne involverede digitale værktøjer. Strategierne involverede etablering af et fælles vidensgrundlag i grupperne og praktisk undervisning. Begge lærere startede med at opbygge stilladser til børnenes viden og læring, før aktiviteterne gled over i at bygge videre på børnenes frie spørgsmål og undersøgelser af børnenes idéer med støtte fra lærerne, både på individuelt niveau og gruppeniveau. 

Design

Aktiviteterne blev observeret og optaget på video. Analyserne blev foretaget ved hjælp af fælles didaktisk handlingsteori (Joint Action Theory of Didactics, JATD). 

Referencer

Fridberg, M. & Redfors, A. (2019). “Preschool Teachers’ Role in Establishing Joint Action During Children’s Free Inquiry in STEM”. Journal of Research in STEM Education, 5(2), 151–169.

Opdragsgiver

ERASMUS+