Preschool children's Collaborative Science Learning Scaffolded by Tablets

Forfatter
Fridberg, M., Thulin, S. & Redfors, A.
År
2018

Formål

Ved at beskrive et læringsprojekt i en børnehave vil studiet udvide forståelsen af, hvordan nye typer teknologier, som f.eks. brug af tablets, kan bruges i børnehaven til at styrke udforskende og deltagende undervisning i videnskabelige fænomener. Det potentiale, tablets kan have for at styrke læring, hvor børnene selv får rum til at udforske og reflektere, undersøges gennem en analyse af aktiviteter, hvor børnehavebørn lærer om vandets forskellige faser. Som en del af læringen laver børnene intervalfotografier (timelapse photography) og stop-motion-animationer (slowmation movies) ved hjælp af tablets. De to forskningsspørgsmål er: 1) Hvordan kommunikerer små børn, når de arbejder med vandets forskellige tilstande? 2) Påvirkes denne kommunikation af forskellige læringskontekster og brug af tablet?

Resultat

Resultatet viser, at læringskontekster, hvor børnene fik lov til at være aktive under eksperimenteringen med vand, og desuden fik mulighed for at genopleve eksperimenterne ved at se intervalfilm eller selv producere slowmation-animationer, affødte mere avancerede refleksioner over det naturfaglige tema. Derudover var børnene mere kreative og aktive i problemløsning. Studiet konkluderer, at denne form for læringsproces, fællesdiskussioner efterfulgt af eksperimenter og produktion af animationer, er frugtbar i arbejdet med børnehavebørn og naturvidenskab.

Design

Det empiriske materiale i studiet kommer fra lyd- og videooptagelser af otte forskellige læringsaktiviteter i en børnehave i Sverige. En gruppe på ni børn (fra 3 til 6 år) og deres lærer blev observeret, mens de arbejdede på et projekt, der udforskede vandets forskellige faser (smelte/fryse og fordampe/kondensere). En typisk aktivitetssession startede med en gruppediskussion, før børnene og læreren sammen udførte et eksperiment for at få vandet ind i en ny fase. Bagefter så eleverne intervalfilm af den samme forandring, og de lavede selv slowmation-animationer ved hjælp af lego eller modellervoks. Børnenes kommunikation under aktiviteterne blev optaget og derefter analyseret af forskerne. 

Referencer

Fridberg, M., Thulin, S. & Redfors, A. (2018). "Preschool children's Collaborative Science Learning Scaffolded by Tablets". Research in Science Education, 48(5):1007-1026.

Opdragsgiver

Högskolan Kristianstad, Sverige