Situated decoding of gender in a Swedish preschool practice

Forfatter
Frödén, S.
År
2019

Formål

Artiklen har til formål at udvikle teori om køn og ligestilling i børnehaven. 

Resultat

Baseret på Judith Butler, forfatteren lancerer et nyt begreb: situationsbestemt afkodning af køn (situated decoding of gender). Forfatteren argumenterer for, at de materielle og rumlige dimensioner, [noget mangler?...]... at børnehavepraksis og børnehavepædagogens handlinger etablerer og opretholder en proces, hvor køn konstant gøres mindre relevant. Denne proces virker i fungerer som modsætning til en normalisering af den binære forståelse af køn. Forfatteren hævder, at denne proces holdes i gang af tre primære faktorer: (a) det fysiske miljø i børnehaven, (b) den rutineprægede og repetitive struktur i børnehavens opdragelsespraksis og (c) konsekvente handlinger udført af børnehavepædagogerne i den daglige praksis.  

Design

Artiklen er baseret på data fra et etnografisk studie, der blev gennemført i en svensk Rudolf Steiner-børnehave med 17 børn i alderen 3-7 år. Forfatteren fungerede som en deltagende observatør og havde både spontane samtaler og dybdegående, semistrukturerede forskningsinterviews med dem. Ud over feltnotater har forfatteren optaget lyd af børns samtaler og daglige aktiviteter i børnehaven. 

Referencer

Frödén, S. (2019). “Situated decoding of gender in a Swedish preschool practice”. Ethnography and Education, 14(2):121–135. 

Opdragsgiver

Ikke opgivet