Motor competence and physical fitness among children attending nature preschools and traditional preschools

Forfatter
Lysklett O. B., Berg A., Moe B.
År
2019

Formål

Formålet med studiet er at sammenligne motoriske kompetencer og fysisk form for børn, der går i forskellige naturbørnehaver, med børn, der går i forskellige traditionelle børnehaver i samme lokalområde.

Resultat

Studiet viste, at der ikke var forskelle i motorisk kompetence mellem børn i naturbørnehave og børn i traditionelle børnehaver. Børn i traditionelle børnehaver gjorde det noget bedre i de enkelte aspekter for fysisk form i testen end børn i naturbørnehaver.

Ligheder mellem børnehavernes adgang til naturen og de potentielle muligheder for fysisk leg, og hvordan disse er blevet brugt, kan være en mulig forklaring på resultatet. En anden mulig forklaring er, at de tests, der er brugt i dette studie, potentielt kan være mere passende for børn, der bruger meget af den tid, de er udendørs, på en typisk legeplads fremfor i naturen.

Design

Respondenterne i studiet er 92 børn i alderen 5-6 år, 53 drenge og 39 piger, fra 4 naturbørnehaver og 4 traditionelle børnehaver i samme lokalområde. Naturbørnehaverne har selv valgt at definere sig som naturbørnehaver, mens de øvrige børnehaver ikke har nogen specialisering. Børnene i den udvalgte gruppe havde gået i deres respektive børnehave i mindst 1 år. Alle børnehaverne var kommunale og beliggende i nærheden af et større fritidsareal med flere naturmuligheder. Alle børnehaverne benyttede sig af dette areal. Naturbørnehaverne benyttede arealet mindst tre gange om ugen, mens de andre børnehaver benyttede det en gang om ugen.

Børnenes motoriske kompetence blev målt med MABC-2, mens børnenes fysiske form blev målt med en test specifikt beregnet til dette. Børnene fik derefter en talscore for hver test, som dannede sammenligningsgrundlaget for analyserne. Derudover blev børnenes højde og vægt målt.

Referencer

Lysklett, O. B., Berg, A. & Moe B. (2019). "Motor competence and physical fitness among children attending nature preschools and traditional preschools". International Journal of Play, 8(1):53-64.

Opdragsgiver

Ikke opgivet