The outdoor environment and children’s health: a multilevel approach

Forfatter
Sando, O. J.
Kilde
International Journal of Play, 8(1):39-52
År
2019

Formål

Leg i udendørs omgivelser kan se ud til at forbedre børnenes sundhed. Man ved generelt lidt om, hvordan karakteristikkerne i udendørsmiljøet i børnehaven påvirker børns sundhed. Dette studie undersøger forholdet mellem udendørsmiljøet og børns sundhed ved at se på børnenes velvære og fysiske aktivitet i forskellige udendørsmiljøer. Formålet med studiet er at forbedre forståelsen af, hvordan det fysiske udemiljø i børnehaven kan påvirke børnenes sundhed. Forskningsspørgsmålet i artiklen er som følger: Hvilke karakteristikker i børnehavernes udemiljø påvirker børnenes velvære og fysiske aktivitet?

Resultat

Resultaterne tyder på, at både leg og naturoplevelser er sundhedsfremmende for børns velvære. Børnenes fysiske aktivitet var positivt associeret med brug af stier og åbne områder. Brugen af faste funktionelle lege, lege med hjul og løse dele blev negativt associeret med fysisk aktivitet.

Design

I alt blev 80 børns frie leg observeret gennem 471 videoobservationer. I alt otte børnehaver blev observeret i studiet og var strategisk udvalgt blandt de mange partnerinstitutioner for at få variation i størrelse, alder, lokation og fysisk miljø. Institutionerne var beliggende i Nordnorge (1), Midtnorge (3) og Sydnorge (4). 5 piger og 5 drenge blev tilfældigt udvalgt i hver institution blandt de 3-4-årige. Den anvendte metode var mixed-methods, og dataindsamlingen involverede systematiske og randomiserede videoobservationer af børns frie leg i et udendørsmiljø.

Referencer

Sando, O. J. (2019). “The outdoor environment and children’s health: a multilevel approach”. International Journal of Play, 8(1):39-52.