Betydningen af dagtilbudsarbejde med børn i naturen – En forskningsoversigt med fokus på nordisk litteratur undersøgt med sigte på danske forhold

Forfatter
Ejbye-Ernst N., Moss B., Stokholm D., Larssen B., Præstholm S., Frøkjær T. (2019)
År
2019

Formål

Center for Børn og Natur vil med projektet "Kom med ud" understøtte og udvikle pædagogers brug af naturen i danske dagtilbud. Som baggrund for denne vidensoversigt blev der udarbejdet en større kortlægning af den nuværende brug af natur i danske dagtilbud. Vidensoversigten skulle formidle viden om naturens betydning og anvendelse for børn i alderen 0-6 år med særligt fokus på viden relateret til børnenes ophold i dagtilbuddet. Forskningsspørgsmålet var: Hvilken viden findes der om naturens betydning for små børns (0-6 år) trivsel, udvikling, læring og dannelse i den nordiske forskning?

Resultat

Konklusionen af litteraturgennemgangen var, at dagtilbud bevidst og systematisk bidrager til at give stadig flere børn adgang til grønne omgivelser. Forskningen viste, at pædagogisk arbejde i naturomgivelser fremmede børns trivsel, udvikling, læring og dannelse. 

Design

Forskerne har foretaget en systematisk litteratursøgning i flere databaser for at lave en oversigt over forskningsområdet. Ud af 1095 søgeresultater i databaserne blev 32 artikler inkluderet i vidensoversigten. 

Referencer

Ejbye-Ernst, N., Moss, B., Stokholm, D., Larssen, B., Præstholm, S. & Frøkjær, T. (2019). «Betydningen af dagtilbudsarbejde med børn i naturen – En forskningsoversigt med fokus på nordisk litteratur undersøgt med sigte på danske forhold». Nødebo: Center for Børn og Natur & VIA University College.

Opdragsgiver

Nordea-fonden, Danmark