Children’s Perspective on Learning: An International Study in Denmark, Estonia, Germany and Sweden

Forfatter
Sandberg, A., Broström, S., Johansson, I., Frøkjær, T., Kieferle, C., Seifert, A., Roth, A., Tull, M., Ugaste, A., & Laan, M.
Kilde
Early Childhood Education Journal, 45(1), 71-81.
År
2017

Formål

Artiklen udforsker, hvordan børn i Denmark, Estland, Tyskland og Sverige beskriver deres egne perspektiver på læring. Formålet med studiet er at få indsigt i børns opfattelser af læring i dagtilbud og øvrige sociale kontekster.

Resultat

Resultaterne peger på, at de deltagende børn generelt er bevidste om deres egen læring og er i stand til at udtrykke deres perspektiver på læring. Børnene beskriver både praktiske, sociale og akademiske aspekter af læring. At lære praktiske færdigheder kan fx handle om at køre på cykel, spille fodbold eller udføre æstetiske aktiviteter. Social læring handler om at kunne lege med andre børn og kende til de regler, som er vigtige for at opbygge gode relationer til voksne og børn. Ligeledes taler børnene om at lære, hvordan man opfører sig korrekt, herunder fx at følge reglerne i dagtilbuddet (classroom rules). Børnenes opfattelse af akademisk læring er centreret omkring matematik, læsning og skrivning. I tæt tilknytning til akademiske færdigheder taler børnene også om at opnå forskellige former for faktuel viden, fx om naturen.

Overordnet giver børnene udtryk for, at man kan lære på fire forskellige måder: (1) på egen hånd, (2) gennem træning, (3) med hjælp fra voksne og (4) sammen med andre børn. Børnene foretrækker at lære i samarbejde med andre og ser voksne og ældre børn som mentorer, der kan træde til og hjælpe, når der er behov for det. Hvis det handler om at lære nye, komplicerede færdigheder, er der brug for hjælp fra en voksen, mens praktiske færdigheder, leg og høflig opførsel læres fra andre børn. Læring kan ifølge børnene foregå både hjemme, i dagtilbud og skole og til fritidsaktiviteter.

Adspurgt, hvad de godt kunne tænke sig at lære i skolen, svarer børnene generelt, at skole mest handler om akademiske færdigheder som læsning, skrivning og matematik. Børnenes svar peger på, at børnene ser en klar forskel mellem aktiviteter i henholdsvis dagtilbud og skole i den forstand, at læring i skolen har en klar struktur sammenlignet med dagtilbuddet.

Design

Forskerne anvender fokusgruppeinterviews til at få et indblik i børns syn på egen læring. I alt 181 børn fra de fire lande deltager i 51 fokusgruppeinterviews med mellem tre og seks børn i hver gruppe. De deltagende børn er i de fleste tilfælde 5-6 år, men i den svenske del af studiet medvirker også 4-årige. I interviewene spørges børnene om, hvad læring er, og hvordan man lærer. Derudover stilles der spørgsmål om, hvor man kan lære, samt om, hvad børnene gerne vil lære i skolen. Studiet foretages ud fra en børnecentreret tilgang, hvor børn ses som medskabende i forskningsprocessen. De indsamlede data analyseres ved hjælp af kvalitativ indholdsanalyse og tematisk analyse.

 

Referencer

Sandberg, A., Broström, S., Johansson, I., Frøkjær, T., Kieferle, C., Seifert, A., Roth, A., Tull, M., Ugaste, A., & Laan, M. (2017). Children’s Perspective on Learning: An International Study in Denmark, Estonia, Germany and Sweden. Early Childhood Education Journal, 45(1), 71-81.