Conflicts and resistance: Potentials for democracy learning in preschool

Forfatter
Johansson, E., & Emilson, A.
Kilde
International Journal of Early Years Education 24(1), 19-35.
År
2016
ISBN
27392477

Formål

Studiets formål er at undersøge, hvordan børn og pædagoger giver udtryk for modstand i hverdagskonflikter i dagtilbud, og hvordan disse konflikter giver mulighed for læring til og om demokrati (democracy learning). Det undersøges, om og hvordan forskellige meninger bliver ytret i hverdagskonflikter, og om og hvordan disse meninger bliver besvaret og respekteret. Forskellige typer af konflikter og udtryk for modstand, der fx handler om rettigheder, omsorg, sammenhold, regler og den sociale orden i dagtilbud, undersøges.

Resultat

Forfatterne fremanalyserer to hovedkategorier for børns og pædagogers udtrykte modstand i hverdagskonflikter. De to kategorier beskrives ud fra, hvilken plads der gives for læring til og om demokrati i dagtilbud, nemlig Plads til forskellighed (Space for diversity), der illustrerer åbenhed overfor, at forskellige meninger kan ytres og blive hørt, og Plads til enighed (Space for unity), der illustrerer, hvordan alliancer og autoritet skaber både betingelser og begrænsninger for, at meninger kan ytres og blive hørt og/eller ignoreret. Overordnet viser analysen, at begge kategorier af konflikter indeholder muligheder for læring til og om demokrati, men at der også er hindringer.

Forfatterne finder, at børns legesyge (playfulness) og mod (courage) er måder, hvorpå børn udtrykker modstand i interaktionen med såvel andre børn som pædagoger. Børn udtrykker også modstand via sammenhold (solidarity), ved at de i fællesskab stiller krav om, at andre børn fx står til ansvar for deres handlinger. På denne måde kan modstand samle børnene og fremme både deres følelse af at høre til og deres individuelle styrke. Konflikter kan give børnene mulighed for at lære om sammenhold, og hvordan man støtter hinanden, ligesom børnene kan lære om betydninger af eksklusion og inklusion. Resultaterne indikerer, at børnene kan lære, hvordan regler kan udfordres og forhandles, og at konflikter kan bruges til at udtrykke sine meninger. Konflikter kan også give børn mulighed for at lære og erfare, hvad det vil sige at stå ved sine meninger.

Studiet viser, at konflikter giver børn mulighed for at lære, at der i nogle situationer er begrænset plads til barnets egne meninger, og at det ikke altid er en god idé at udvise modstand i situationer, hvor det alligevel er pædagogen (eller en kammerat), der har magten til at bestemme. Konflikter kan også give børn mulighed for at lære, hvordan og hvornår de skal adlyde autoriteter og tilpasse sig den sociale orden uden at stille spørgsmål. Ifølge forfatterne kræver det mod (courage) at udtrykke modstand i sådanne situationer.

Forfatterne understreger, at konflikter ikke i sig selv giver mulighed for uddannelse til og læring om demokrati, men at det er nødvendigt, at konfliktens parter respekterer hinanden som personer med ret til at ytre meninger, hvis konflikter skal give mulighed for læring til og om demokrati i dagtilbud.

 

Design

Data er indsamlet i fire dagtilbud (ECEC institutions), og i alt 65 1-3-årige børn og 15 pædagoger (teachers) deltog i studiet. Datamaterialet består af 44 timers videoobservationer af pædagog-barn- og barn-barn-interaktioner i både formelle situationer (fx rundkredsaktiviteter) og uformelle situationer (fx fri leg). Videoobservationerne er efterfølgende transskriberet og danner baggrund for en dybdegående analyse, hvortil forfatterne har udvalgt

Referencer

Johansson, E., & Emilson, A. (2016). Conflicts and resistance: Potentials for democracy learning in preschool. International Journal of Early Years Education 24(1), 19-35.

Opdragsgiver

Uoplyst