Iscenesettelse av barnehagens lekemiljø–fra nye erfaringer til eksperimenterende og utforskende praksis.

Forfatter
Bernsen, A. S., Langøy, A., Eilifsen, M.
År
2021

Formål

Studiet undersøger, hvordan en personalegruppe udforsker og eksperimenterer med legemiljøet i deres daginstitution, og hvordan deres aktive deltagelse i ændringerne af legemiljøet kan skabe motivation og forståelse for rummets betydning for pædagogisk praksis. Formålet var at designe alternative løsninger til traditionelle, etablerede legerum.

Resultat

Resultaterne viser, at egne kropslige erfaringer og aktiv deltagelse i kollektive processer over tid skaber motivation for ændringer i den pædagogiske praksis hos personalet. Øget kompetence med eksperimentering med legemiljøer medfører en indre reguleret motivation. Personalet motiveres af børnenes entusiasme, som igen medfører en højere grad af deltagelse for barnet i dets eget legemiljø. Der skabes dermed en delingskultur for kreativitet i tilrettelæggelsen af børns legemiljø.

Design

Studiet blev gennemført i en daginstitution med 145 børn og 40 ansatte, hvor personalet skulle skabe egne interventioner med nye legemiljøer og scenografier. Datamaterialet består af observationer, som blev foretage under to personalemøder, to fokusgruppeinterview og en forskningsdagbog.

Referencer

Bernsen, A. S., Langøy, A., & Eilifsen, M. (2021). "Iscenesettelse av barnehagens lekemiljø–fra nye erfaringer til eksperimenterende og utforskende praksis". Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 7:287–302.