Physical activity in light of affordances in outdoor environments: qualitative observation studies of 3-5 years olds in kindergarten

Forfatter
Bjørgen, K.
Kilde
SpringerPlus 5:950
År
2016
ISBN
29324065

Formål

Formålet med studiet er at undersøge relationen mellem 3-5-årige børns fysiske aktivitetsniveau og fysiske og sociale anvendelsesmuligheder (affordances) i forskellige udendørsmiljøer i dagtilbud.

Resultat

Resultaterne viser, at både fysiske og sociale anvendelsesmuligheder i de forskellige udendørsmiljøer i dagtilbuddet påvirker børnenes fysiske aktivitetsniveau. Børnenes aktivitetsniveau er højere, når de er på udflugter i naturen, sammenlignet med, når børnene leger på den udendørs legeplads. Elementer ved udendørsmiljøer såsom fleksible materialer, muligheder for forskellige typer af leg, fysiske muligheder for sociale forbindelser, sanselige stimuli etc. påvirker børnenes aktivitetsniveau positivt. Ifølge forfatteren var børnenes aktivitetsniveau relativt lavt, når der var fri leg. Når børnene blev inviteret ind i en fysisk aktivitet af andre børn, eller når pædagogen guidede børnene i en fysisk aktivitet, steg deres aktivitetsniveau. Det påpeges, at faktorer såsom sociale relationer, støtte, invitationer til leg etc. kan bidrage til et højt fysisk aktivitetsniveau blandt børn i dagtilbud.

Design

Studiet undersøger to forskellige udendørsmiljøer (udflugter i naturen og en udendørs legeplads) i ét dagtilbud i relation til 3-5-årige børns fysiske aktivitetsniveau, hvor børnene er blevet kategoriseret med hensyn til forskellige niveauer af fysisk aktivitet. Det empiriske materiale er baseret på videooptagelser og observationer af i alt 24 børn. Dog varierede antallet af børn pga. sygdom, ligesom det varierede, hvilke grupper der blev observeret, da børnene blev opdelt i aldersgrupper, når de skulle på udflugter i naturen. Forskeren observerede og videooptog børnenes fysiske aktivitet uden nogen form for intervention. Ud af i alt 20 dages observationer blev seks dages observationer udvalgt til videre undersøgelse. Datamaterialet blev transskriberet og herefter kodet tematisk og analyseret i relation til børnenes fysiske aktivitetsniveau.

Referencer

Bjørgen, K. (2016). Physical activity in light of affordances in outdoor environments: qualitative observation studies of 3-5 years olds in kindergarten. SpringerPlus 5:950. DOI: 10.1186/s40064-016-2565-y

Bjørgen, K. & Svendsen, B. (2015). Kindergarten practitioners’ experience of promoting children’s involvement in and enjoyment of physically active play: Does the contagion of physical energy affect physically active play? Contemporary Issues in Early Childhood 16(3), 257-271.

Opdragsgiver

Uoplyst