Rum, barn och pedagoger: Om möjligheter och begränsningar i förskolans fysiska miljö.

Forfatter
Bergström, S.E.
Kilde
Ph.d.-afhandling. Umeå universitet, Umeå.
År
2013

Formål

Formålet med studiet er at belyse, hvordan det fysiske miljø i daginstitutioner (förskola) strukturerer og organiserer børns aktiviteter, samt hvordan det fysiske miljø sætter muligheder og begrænsninger for børns aktiviteter.

Resultat

Studiet finder, at pædagogernes normer og regler for, hvad man må gøre og ikke gøre med hvem og hvornår, bliver eksplicitte igennem indretningen af det fysiske miljø i daginstitutionen, der på forskellige måder sigter mod at organisere og strukturere den samlede børnegruppe. Samtidig finder studiet, at daginstitutioner, hvor orden og struktur anskues som et vigtigt mål at stræbe efter, giver mindre rum for barnets handlemuligheder. Studiet viser også, at børn og pædagoger på forskellig vis søger at opnå en balance mellem individuelle og kollektive aktiviteter gennem de muligheder og begrænsninger, som findes i de fysiske omgivelser. Balancen og dynamikken mellem individuelle og kollektive aktiviteter kan forstås og tydeliggøres ved at se de fysiske omgivelser som et værktøj, der inviterer til forskellige aktiviteter. Studiet viser, at hovedparten af kollektiv leg med en fælles aktivitetsramme finder sted i rum, hvor materialet er mangfoldigt og mere neutralt. Rum, der er mindre statiske, opmuntrer og stimulerer også i højere grad børnene til at tale og forhandle med hinanden om de muligheder, som det fysiske miljø stiller til rådighed. I børnenes samspil med hinanden og det fysiske miljø udvikler de nye og mere komplekse handlemuligheder. Det fysiske miljø er altså en tydelig og vigtig del af børnenes læring og udvikling. Endelig viser analysen, at der mellem de tre undersøgte daginstitutioner er stor forskel på, hvor meget pædagogerne søger at forstå barnets perspektiv. Børnenes muligheder for at opdage nye handlemuligheder påvirkes af, hvorvidt pædagogerne en gang imellem er i stand til at afvige fra de på forhånd definerede regler, reguleringer og normer til fordel for en – mellem barn og voksen – jævnbyrdig og fælles forhandlet udvidelse af legeaktiviteten. Studiet finder dog, at pædagogerne kun ved få lejligheder forhandler mulighederne og den retning, som en legeaktivitet kan tage, i en ligeværdig dialog med børnene.

Design

Datagrundlaget for studiet udgøres af videooptagelser, interviews, fotografier samt grundplanstegninger af de undersøgte daginstitutioner. Undersøgelsens design er et multipelt casestudie, hvor én stue fra hver af de tre daginstitutioner udgør én case. I perioden fra efteråret 2006 til foråret 2007 blev hver stue besøgt 6-10 gange og observeret både inde og ude, hvilket resulterede i 50 timers filmmateriale. Ved undersøgelsens begyndelse samt ved dens afslutning blev alle pædagogerne fra stuen interviewet i hold på 2-3 personer. Hvert interview varede ca. 1 time. Både videooptagelser og interviews blev transskriberet med henblik på videre analyse.

Referencer

Bergström, S.E. (2013). Rum, barn och pedagoger: Om möjligheter och begränsningar i förskolans fysiska miljö. Ph.d.-afhandling. Umeå universitet, Umeå.

Opdragsgiver

Uoplyst