Social delaktighet i teori och praktik: Om barns sociala delaktighet i förskolans verksamhet.

Forfatter
Melin, E.
Kilde
Ph.d.-afhandling. Stockholm University, Stockholm.
År
2013

Formål

Formålet med studiet er at undersøge børns deltagelse i hverdagsaktiviteter i fem daginstitutioner (förskola) i Sverige. Deltagelsesgraden undersøges for børn med og uden Downs syndrom.

Resultat

Studiet konkluderer overordnet, at pædagogernes adfærd påvirker mulighederne for de anerkendelsesmekanismer, der kan skabe social deltagelse blandt børnene. Her påpeger studiet, at pædagogernes øje for børnenes perspektiver og behov giver mulighed for at organisere omsorgspraksisser og pædagogiske praksisser, så alle børn tilbydes lige handlemuligheder og forudsætninger for social deltagelse. Denne form for organisering kræver, at børnene bliver opfattet som primære agenter, så de kan blive medlemmer af kammeratgrupper, og gives muligheden for social deltagelse i fællesleg. Måden, hvorpå pædagogerne ser barnet som omsorgsmodtager, har betydning for social inklusion. Her kræves, at barnet betragtes af pædagogerne som selvstændig agent. Denne betragtning leder til pædagogernes anerkendelse af barnets behov, der igen fører til barnets øgede sociale deltagelse i situationen. Studiet konkluderer endvidere, at bestemte typer opfattelser af barnet er væsentlige for den praktiske realisering af social deltagelse. Her nævnes, at personalets forventninger om, at alle børn har kapacitet til at deltage, bevirker, at praksis indrettes på en måde, der giver større muligheder for børns sociale deltagelse.

Design

Det empiriske studie er udformet som et casestudie. Studiet inkluderer børn og pædagoger fra fem dagtilbud. 16 børn deltager, hvoraf fem har Downs syndrom. Derudover deltager fem pædagoger i studiet. Data er indsamlet gennem observation og optagelse af situationer med hvert af børnene samt gennem samtaler med pædagogerne. Både børnene og pædagogerne er blevet observeret og videofilmet. Studiet indgår som en del af et større projekt.

Referencer

Melin, E. (2013). Social delaktighet i teori och praktik: Om barns sociala delaktighet i förskolans verksamhet. Ph.d.-afhandling. Stockholm University, Stockholm.

Opdragsgiver

Uoplyst