Skolen – set fra børnehaven: Børns forventninger til og forestillinger om skolen.

Forfatter
Børnerådet.
Kilde
København: Børnerådet.
År
2013
ISBN
978-87-90946-77-7

Formål

Formålet med undersøgelsen er at belyse, hvilke forestillinger danske børnehavebørn gør sig om folkeskolen og deres fremtidige skoletid. Det undersøges, hvad børnene glæder sig til, hvilke overvejelser de gør sig, og hvad de bekymrer sig om i forbindelse med deres skolestart.

Resultat

Studiet viser, at når børnehavebørnene bliver spurgt om deres forventninger til skoletiden, er de optaget af såvel sociale relationer som faglige udfordringer. Størstedelen af børnene glæder sig til at starte i skole og forventer, at det bliver spændende, sjovt og lærerigt. Flere lægger også vægt på muligheden for at få nye venner. Undersøgelsen viser dog, at 5 % ikke glæder sig til at starte i skole, og at børnehavebørn også kan have negative forventninger til skolen såsom forestillinger om, at det er svært at få nye venner (13 %), om, at det er svært at gå i skole (34 %), om at blive drillet (30 %), om, at lærerne ikke er søde (6 %), om, at lærerne skælder meget ud (26 %), og om, at det er kedeligt (26 %). De faktorer, som ser ud til at have størst betydning for, om et barn glæder sig til skolen, er: om børnene tror, at lærerne er søde; om de tror, de vil få let ved at få nye venner; om de tror, de vil blive dygtige i skolen. Det viser sig også, at børn, der ikke er glade for at gå i børnehave, også i højere grad har negative forventninger til skolen. Forskellen mellem piger og drenge er generelt lille, men en større andel af piger forventer, at lærerne vil være søde, og at de vil blive dygtige i skolen. En mindre andel af pigerne forventer, at lærerne skælder meget ud, og tror, at de kommer til at lave ballade i skolen.

Design

Datamaterialet er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt 966 børn fra 91 børnehaver i Danmark. Børnerådet benævner denne gruppe "Minibørnepanelet”. 98,6 % af de deltagende børn er fem til seks år, mens de resterende 1,4 % er fire eller syv år. Besvarelserne foregik i børnehaverne og blev gennemført individuelt. Børnene skulle besvare et spørgeskema på en computer. Børnene besvarer spørgeskemaet individuelt og uden indblanding fra voksne, men der er en voksen til stede, hvis barnet har brug for hjælp. Yderligere blev der gennemført 13 kvalitative interviews med 27 børn på fem og seks år fra to forskellige børnehaver.

Referencer

Børnerådet (2013). Skolen – set fra børnehaven: Børns forventninger til og forestillinger om skolen. København: Børnerådet.

Opdragsgiver

Børnerådet