Contextual and Conceptual Intersubjectivity and Opportunities for Emergent Science Knowledge About Sound.

Forfatter
Larsson, J.
Kilde
International Journal of Early Childhood, 45 (1), 101-122.
År
2013

Formål

Formålet med studiet er at undersøge, hvilke aspekter af kontekstuel og konceptuel intersubjektivitet der bidrager til børns begyndende naturvidenskabelige forståelse (emergent science knowledge) af fænomenet lyd, og hvordan det sker. Kontekstuel intersubjektivitet anvendes som analytisk begreb til at beskrive, hvordan pædagogerne skaber og anvender omgivelserne og tilgængelige materialer (fx musikinstrumenter) sammen med deres viden om børnenes tidligere erfaringer. Konceptuel intersubjektivitet anvendes til at beskrive pædagogernes fokus på den konceptuelle forståelse (her fænomenet lyd), som de ønsker børnene skal udvikle.

Resultat

Studiet konkluderer, at det er vigtigt, at man anerkender børnene som aktive og kompetente i deres egen læring samt ser børnenes ytringer om naturvidenskab som vigtige for barnets begyndende læring og naturvidenskabelige forståelse. Studiet viser, hvordan kontekstuel og konceptuel intersubjektivitet, hvor pædagogerne anvender en legebaseret tilgang sammen med et naturvidenskabeligt fokus, kan styrke barnets begyndende naturvidenskabelige forståelse. Pædagogernes anvendelse af kontekstuel intersubjektivitet bliver synlig gennem deres forståelse og brug af materialer i sessionerne, samt ved at pædagogerne bruger deres viden om børnenes interesser og tidligere erfaringer til at møde, følge og støtte barnets læring. Dette gør det muligt for pædagogen at fastholde og øge børnenes interesse og fokus og gør det muligt for barnet at udvikle en begyndende naturvidenskabelig forståelse. Herved bidrages også til at koble børnenes hverdagsforståelser med videnskabelige koncepter. Pædagogerne etablerer konceptuel intersubjektivitet, når de leder børnenes opmærksomhed hen mod et bestemt aspekt ved lyd, fx forholdet mellem lyd og vibration, og støtter børnenes fokus på fænomenet ved at give dem tid til at lege med og udforske materialerne. Samt når pædagogerne stiller spørgsmål, som børnene gives tid til at reflektere over.

Design

Data er indsamlet i en svensk daginstitution for børn i 3-6-årsalderen. Daginstitutionen arbejder med et naturvidenskabeligt projekt om fænomenet lyd, der består af 12 sessioner af 1½-2 timers varighed. Datamaterialet består af 9 timer og 20 minutters videoobservationer fra 9 af sessionerne. Analysen har særligt fokus på et af børnene i projektet. I analysen identificeres sekvenser fra sessionerne, hvor det udvalgte barn indgår i interaktion med pædagogerne eller de andre børn om fænomenet lyd. Herefter fokuseres på barnets udtalelser om lyd samt handlinger under interaktionen, hvorefter der fokuseres på pædagogernes rolle, og hvordan de kontekstuelt og begrebsmæssigt understøtter den begyndende naturvidenskabelige forståelse hos barnet.

Referencer

Larsson, J. (2013). Contextual and Conceptual Intersubjectivity and Opportunities for Emergent Science Knowledge About Sound. International Journal of Early Childhood, 45 (1), 101-122.

Opdragsgiver

Det svenske Vetenskapsrådet