Physical Activity in Children Attending Preschools.

Forfattere
Olesen, L.G.
Kristensen, P.L.
Froberg, K.
Kilde
Pediatrics Electronic Pages, 132 (5), 1310-1318.
År
2013

Formål

Formålet med undersøgelsen er at identificere faktorer, som har indflydelse på det fysiske aktivitetsniveau for børn i daginstitution (børnehave).

Resultat

Undersøgelsen peger på en række hidtil ukendte sammenhænge mellem børnenes aktivitetsniveau i daginstitution. Særligt er faktorer som størrelsen af indendørsarealet pr. barn samt bygningens placering på legepladsen vigtige faktorer, som må medtages og studeres yderligere i fremtidige studier. Derudover viser undersøgelsen, at en lang række faktorer signifikant påvirker børnenes fysiske aktivitetsniveau: For tidlig fødsel og vegetation på legepladsen er negativt korreleret med børnenes aktivitetsniveau (målt ved hjælp af bevægelsesmåler); det betyder f.eks., at hvis der er mere vegetation på udendørsområdet, så bevæger børnene sig alt andet lige mindre. Derimod er barnets grovmotoriske koordinationsevner, placeringen af legepladsen ift. børnehavebygningen, ophold i daginstitution i eftermiddagstimer samt størrelsen af indendørsarealet pr. barn alle positivt korreleret med børnenes aktivitetsniveau.

Design

I undersøgelsen indgår i alt 426 børn i alderen 5-6 år. Alle børn er indskrevet på 42 repræsentativt udvalgte daginstitutioner (børnehaver). Datagrundlaget for undersøgelsen udgøres af spørgeskemabesvarelser fra forældre og børnehavepersonale samt målinger af blandt andet udendørsmiljøet. Børnenes aktivitetsniveau måles ved hjælp af en bevægelsesmåler over en periode på i gennemsnit 4,3 observationsdage i månederne maj og juni i 2009. Dvs. at børnene i gennemsnit blev observeret 4,3 dage, da nogle børn havde fravær på visse dage, f.eks. på grund af sygdom. Studiet benytter statistisk analyse til at belyse sammenhængen mellem børnenes aktivitetsniveau og 37 faktorer, blandt andet børnehavens inden- og udendørsmiljø samt personalets uddannelsesniveau.

Referencer

Olesen, L.G., Kristensen, P.L. & Froberg, K. (2013). Physical Activity in Children Attending Preschools. Pediatrics Electronic Pages, 132 (5), 1310-1318.

Opdragsgiver

TrygFonden, Socialpædagogernes Landsforbund (SL), BUPL, Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund - forbundet for pædagoger og klubfolk samt Syddansk Universitet.