Quality of outdoor environment influence children's health: A cross-sectional study of preschools.

Forfattere
Söderström, M.
Boldemann, C.
Sahlin, U.
Kilde
Acta Paediatrica, 102 (1), 83-91.
År
2013

Formål

Formålet er at undersøge effekten af kvaliteten af svenske daginstitutioners udendørsmiljø på børns helbred og trivsel.

Resultat

Studiet afdækker en statistisk sammenhæng mellem høj kvalitet af udendørsmiljøet i daginstitutioner, målt ved hjælp af OPEC, og flere positive helbredsaspekter blandt børnene i daginstitutionerne, herunder sundere kropstype, længere nattesøvn og bedre trivsel. Høj kvalitet af udendørsmiljøet er vurderet udfra (i) det totale udendørsareal, (ii) antal træer, buske og bakker og (iii) overgange mellem beplantning, åbne områder og legekonstruktioner (legehuse, vipper, gynger etc.). Undersøgelsen konkluderer, at der findes negative aspekter, idet børn fra daginstitutioner med et godt udendørsmiljø har højere stressniveau end børn fra daginstitutioner med lavere kvalitet af udendørsmiljøet. Studiets konklusion er, at kvaliteten af daginstitutioners udendørsmiljø har indvirkning på helbredet og trivslen for børnene, hvilket skal gives mere opmærksomhed blandt sundhedspersonale og i forbindelse med lokalsamfundsplanlægning. Studiet viser desuden, at der i daginstitutioner med en høj kvalitet af udendørsmiljøet bruges mere tid i udemiljøet.

Design

Studiet er foretaget i Sverige blandt 172 børn mellem 3 og 6 år i 9 forskellige børnehaver i Malmø. Data indsamles i løbet af en uge. Det udendørs miljø er vurderet gennem brug af vurderingsværktøjet Outdoor Play Environment Categories (OPEC). Vurderingsværktøjet har bl.a. fokus på (i) det totale udendørsareal, (ii) antal træer, buske og bakker og (iii) overgange mellem beplantning, åbne områder og legekonstruktioner (legehuse, vipper, gynger etc.). Sundhedsdata blev indsamlet og vurderet ud fra børnenes BMI, taljemål, spytkortisolniveau (et mål for stress), længde af nattesøvn, symptomer på sygdom samt trivsel. Det empiriske materiale, der relaterer sig til helbred, er indsamlet gennem et spørgeskema udfyldt af forældre til barnet angående deres barns helbred og trivsel. Dette spørgeskema blev udfyldt hver aften i den pågældende uge, hvor studiet blev gennemført. Studiet benytter statistisk analyse til at undersøge sammenhængen mellem mål for kvaliteten af udendørsmiljø og barnets trivsel og helbred.

Referencer

Söderström, M., Boldemann, C. & Sahlin, U. (2013). Quality of outdoor environment influence children's health: A cross-sectional study of preschools. Acta Paediatrica, 102 (1), 83-91.

Opdragsgiver

The Swedish Research Council FORMAS (forskningsbevilling).