Vennskap mellom små barn i barnehagen.

Forfatter
Greve, A.
Kilde
Oslo: Det utdanningsvitenskapelige fakultetet Unipub.
År
2007

Formål

Studiets formål er at undersøge hvad der karakteriserer venskaber mellem to-tre-årige børn i børnehaven. Der fokuseres på barnets evne til at etablere og bevare sociale relationer til andre børn og på småbørns venskaber som basis for udviklingen af sociale kompetencer.

Resultat

Undersøgelsen viser at børnene aktivt former deres venskaber, og at de gennem disse oplever en følelse af at være sammen i børnehavens livsverden. Børnene tager del i kropslige aktiviteter og kommunikation for at etablere og fastholde et fælles ’vi’. Venskaberne karakteriseres bl.a. af humor, konflikter, konfliktløsning, styrkelse, udfordring af regler samt af en etisk dimension. Venskaberne gør børnene i stand til at udvikle empati. Da stabile relationer og tid til fælles interaktion er essentielt for børnene, anbefaler forskeren at der gives fysisk plads til at børnene – både inde og ude – kan udvikle deres venskaber. Det kræver bl.a. at de voksne viser en vis tilbageholdenhed i forhold til at intervenere i børnenes samspil, at de sørger for at ”møder” kan opstå mellem børn sådan at det muliggøres at alle børn får en ven, og at de understøtter både spirende og etablerede venskaber, fx i sammensætning af grupper, bordplacering og overflytning til andre afdelinger.

Design

Studiet er designet som et casestudie. Studiet baserer sig på videooptagelser af aktiviteter blandt ti børn i alderen to-tre år i en periode på ti måneder. Materialet er analyseret i et fænomenologisk perspektiv.

Referencer

Greve, A. (2007). Vennskap mellom små barn i barnehagen. Oslo: Det utdanningsvitenskapelige fakultetet Unipub.

Opdragsgiver

Ikke oplyst