Menn i barnehagen: muligheter og begrensninger. Finmark: Høgskolen i Finnmark, Avdeling for pedagogiske og humanistiske fag.

Forfatter
Hansen, J.
År
2007

Formål

Formålet med dette studie er at bidrage til den teoretiske diskussion af køn og maskulinitet, specifikt i forhold til mænd der arbejder i et kvindeerhverv. Derudover bidrager undersøgelsen til udviklingen af initiativer rettet mod rekruttering af mænd og mod styrkelse af mænds tilfredshed i jobbet.

Resultat

Studiet peger på at den verbale kultur i daginstitutioner er bundet til en traditionel konstruktion af køn. Maskulinitet er forbundet med mænd, og femininitet med kvinder. Denne konstruktion gør det svært for mænd at vælge at arbejde i daginstitution og at blive i jobbet. En løsning kunne være at understrege det professionelle i daginstitutionsjobbet frem for omsorgen.

Design

Studiet er en etnografisk holdningsundersøgelse. Studiet baserer sig på data fra 28 studerende fra pædagogseminariet og fra 16 mænd der arbejder i to forskellige daginstitutioner.

Referencer

Hansen, J. (2007). Menn i barnehagen: muligheter og begrensninger. Finmark: Høgskolen i Finnmark, Avdeling for pedagogiske og humanistiske fag.

Opdragsgiver

Ikke oplyst