Metoder til forbedring af håndhygiejne i dagtilbud.

Forfatter
Madsen, M. H.
Kilde
København: Sundhedsstyrelsen.
År
2007

Formål

Studiets formål er at indhente data om metoder til forbedring af håndhygiejnen blandt børn og ansatte i børnehaver i et ’what works’-perspektiv.

Resultat

Forfatteren konkluderer at jo bedre instruktionen i håndhygiejne er, desto større er reduktionen af infektioner. Det er vanskeligt at konkludere om visse af de studerede interventioner er mere effektive end andre, og derfor kan det ikke konstateres at forbedring af håndhygiejnen er mere virksomt over for antallet af infektioner end forbedring af andre former for hygiejne.

Design

Der er tale om et systematisk review: et litteraturstudie af dansk og international litteratur om interventioner med det formål at forbedre håndhygiejnen i børnehaver.

Referencer

Madsen, M. H. (2007). Metoder til forbedring af håndhygiejne i dagtilbud. København: Sundhedsstyrelsen.

Opdragsgiver

Sundhedsstyrelsen i Danmark