Når loven møder børns institutioner.

Forfatter
Olesen, J. [red].
Kilde
København: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag.
År
2007

Formål

Studiet undersøger implementeringsstrategier og -processer i forbindelse med "Lov om pædagogiske læreplaner (The national curriculum of ECE)". Det afdækkes hvordan politisk initierede forandringsprocesser opnår accept, ændres eller forkastes af professionel diskurs og praksis på vejen gennem forskellige netværk.

Resultat

Studiet viser at der er krydspres mellem administration, profession og brugere (forældre). Ved implementering af "Lov om pædagogiske læreplaner" er det afgørende hvordan professionen forholder sig til og håndterer krydspressene, både strategisk og i praksis. Desuden peger studiet på at viden fra efteruddannelseskurserne principielt er ’ufærdig’ og kontinuerlig. Det er først i mødet med aktører fra andre videnskulturer at viden bliver ’modnet’ og udviklet. I institutionerne ligger der ikke-ekspliciterede normer implicit i dokumentationsprocesser og arbejdsmetoder, og dette påvirker sammenhængskraften mellem curricula og den pædagogiske praksis. Det konkluderes at det er svært på forhånd at opstille succeskriterier for netværksbaserede policy-processer. Sådanne kriterier skal relateres til et uklart sæt af normer og værdier, og legitimeringen afhænger derfor af hvordan implementeringsprocessen bliver opfattet. Kriterier for succes må derfor ses som en integreret del af den politiske proces.

Design

Undersøgelsen er et etnografisk studie. Der arbejdes ud fra et netværksperspektiv. Fire pædagoger fra to forskellige børnehaver er hovedaktørerne i studiet. De blev fulgt før, under og efter et kursus i "Lov om pædagogiske læreplaner". En række andre aktører inddrages i det omfang de interagerer med de fire pædagoger.

Referencer

Olesen, J. [red]. (2007). Når loven møder børns institutioner. København: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag.

Opdragsgiver

Ikke oplyst