Med facit i hand: normalitet, elevskap och vänlig maktutövning i två svenska skolor.

Forfatter
Bartholdsson, Å.
Kilde
Stockholm: Socialantropologiska institutionen, Stockholms Universitet.
År
2007

Formål

Studiet har til formål at undersøge børns socialisationsproces og hvordan normalitet læres. Studiet fokuserer på hvordan man lærer at blive elev i folkeskolen, samt hvilke processer og interaktioner der er signifikante i skabelsen af det der anses som værende den normale elev. Den svenske skole baserer sig på demokratiske værdier og respekt for individet. Ud fra disse værdier socialiseres eleven af læreren gennem velvillig styring (benevolent government). For at muliggøre denne styring skal eleverne lære hvordan de bliver sig selv ud fra normer om hvordan selvet skal udtrykke sig. Velvillig styring bruges som en beskrivelse af en særlig form for lærergerning der er afhængig af en særlig type elev. Elev-subjektet der konstrueres, er en underdanig, selvinspicerende, positiv og empatisk person som lader sig styre af lærerne gennem styring af sig selv.

Resultat

Undersøgelsen konkluderer at normalitet er en kompleks størrelse (jf. undersøgelsens formål). Det er derfor svært at sætte socialisering til normalitet på formel.

Design

Studiet er en etnografisk undersøgelse af relationer. Studiet baserer sig på feltarbejde i to skoleklasser, en børnehaveklasse (ca. 6 år) og en 5.-klasse (ca. 11 år).

Referencer

Bartholdsson, Å. (2007). Med facit i hand: normalitet, elevskap och vänlig maktutövning i två svenska skolor. Stockholm: Socialantropologiska institutionen, Stockholms Universitet.

Opdragsgiver

Högskoleverket i Sverige