Barns estetiska läroprocesser: atelierista i förskola och skola.

Forfatter
Häikiö, T.
Kilde
Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.
År
2007

Formål

Studiet har til formål at beskrive og analysere betydningen af Reggio Emilias pædagogiske filosofi i svenske skoler og dagtilbud. Dette gøres ved at undersøge børns æstetiske læreprocesser i børnehave og skole og belyse forholdet mellem børnenes kunstneriske frembringelsesprocesser og deres generelle læringsprocesser.

Resultat

Undersøgelsen påpeger at de kreative aktiviteter i Reggio Emilias pædagogiske praksis kan understøtte kognitiv, emotionel og social læring hos børn. Forfatteren fremfører at Reggio Emilias fokus på æstetiske læreprocesser passer godt til den skandinaviske skole, og at denne pædagogik tillige kan støtte den demokratiske læringsproces.

Design

Der er tale om et etnografisk studie. Studiet beskriver arbejdet i ni italienske dagtilbud, tre svenske dagtilbud, to svenske folkeskoler og en finsk folkeskole.

Referencer

Häikiö, T. (2007). Barns estetiska läroprocesser: atelierista i förskola och skola. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.

Opdragsgiver

Ikke oplyst