Barns plats och platser för barn.

Forfatter
Halldén, G.
Kilde
I: Halldén, G.: Den moderna barndomen och barns vardagsliv (S. 81-96). Stockholm: Carlsson Bokförlag.
År
2007

Formål

Studiet undersøger dagtilbuddet som et ’sted’ hvor omsorg er af stor betydning for udviklingen af menneskelige relationer. Termen ’sted’ benyttes som analytisk term for empiriske studier: Der spørges hvor børn oplever at høre til, hvordan de skaber tilhørsforhold til forskellige steder, samt hvordan de afgrænser disse steder.

Resultat

Det konkluderes at børn skaber ’steder’, og at disse steder har betydning for hvordan det enkelte barn kan (inter-)agere. Steder er sociale og dermed en del af kammeratskabskulturen som igen er en del af hele børnekulturen. Steder i dagtilbuddene kan ses som noget der skaber orden, men det væsentlige er at alle aktører bidrager til udviklingen af den orden og de symboler som er knyttet til det specifikke sted.

Design

Undersøgelsen har karakter af forskningssyntese.

Referencer

Halldén, G. (2007). Barns plats och platser för barn. I: Halldén, G.: Den moderna barndomen och barns vardagsliv (S. 81-96). Stockholm: Carlsson Bokförlag.

Opdragsgiver

Vetenskapsrådet i Sverige