En institutionaliserad barndom eller rum för relationer.

Forfatter
Halldén, G.
Kilde
I: Halldén, G. Den moderna barndomen och barns vardagsliv (S. 164-173). Stockholm: Carlsson Bokförlag.
År
2007

Formål

Formålet er at vise hvordan barneperspektivet kan åbne for muligheden for at sætte spørgsmålstegn ved begrebet institutionalisering. Studiet beskæftiger sig bl.a. med hvordan termen ’institutionalisering’ defineres i dagtilbud.

Resultat

Undersøgelsen viser at for at afgøre om et barn er institutionaliseret eller ej, må man undersøge hvad barnet egentlig gør i institutionen – først og fremmest ved hjælp af etnografiske studier. Når man tager udgangspunkt i barnets perspektiv, tvinges man til at spørge hvordan børn gør dagtilbud. Ved at forstå barndom som institutionaliseret ignorerer man barnet som aktør i og skaber af dagtilbuddene.

Design

Undersøgelsen har karakter af forskningssyntese.

Referencer

Halldén, G. (2007). En institutionaliserad barndom eller rum för relationer. I: Halldén, G. Den moderna barndomen och barns vardagsliv (S. 164-173). Stockholm: Carlsson Bokförlag.

Opdragsgiver

Vetenskapsrådet i Sverige