Omsorgsbegreppet och bilden av barnet.

Forfatter
Halldén, G.
Kilde
I: Halldén, G. Den moderna barndomen och barns vardagsliv (S. 60-80). Stockholm: Carlsson Bokförlag.
År
2007

Formål

Dette studie fokuserer på begrebet omsorg og billedet af hvad det vil sige at være barn. Studiet forholder sig til hvordan omsorg som begreb relaterer sig til teorier om børn og barndom, særligt i relation til opfattelser af barnet som projekt og barnet som væsen. Omsorg behandles i et filosofisk og feministisk perspektiv.

Resultat

Undersøgelsen peger på at omsorg og læring er to termer der er blevet adskilt, hvor omsorg er blevet set som overordnet begrebet læring. Omsorg, dvs. at drage omsorg for nogen, betyder ikke at kontrollere den anden. Omsorg karakteriseres ved respekt for den anden og forsøg på at forstå den andens behov. Omsorg indebærer en form for accept af situationen eller den anden i modsætning til et ’projektperspektiv’ der fokuserer på ændringer. Undersøgelsen konkluderer at dagtilbud ikke kun skal ses som et sted for børn der er på vej i skole. Det er et sted hvor børn lever deres liv og skaber relationer til andre. Det er også et sted for læring, men i højere grad et sted hvor børn leger og slapper af, og hvor der bliver draget omsorg for dem.

Design

Undersøgelsen er en forskningssyntese.

Referencer

Halldén, G. (2007). Omsorgsbegreppet och bilden av barnet. I: Halldén, G. Den moderna barndomen och barns vardagsliv (S. 60-80). Stockholm: Carlsson Bokförlag.

Opdragsgiver

Vetenskapsrådet i Sverige