Att förstå förskolan: vardagslivets institutionella ansikten.

Forfatter
Markström, A. M.
Kilde
Stockholm: Studentlitteratur.
År
2007

Formål

Studiet undersøger hvordan børnehaven kan forstås, og hvordan dens indhold bliver formet i praksis. Studiet fokuserer på hvordan børn, ansatte og forældre via social praksis former institutionen og realiserer det vi opfatter som ’barndom’.

Resultat

Studiet viser at den forskellige praksis i børnehaven bidrager til at opretholde opfattelser af hvad og hvordan børnehaven, børnene og til en vis grad også forældrene bør være, og hvordan de bør handle. Da de forskellige aktører trækker på forskellige resurser, når de kategoriserer og kommunikerer med børnene, produceres der forskellige samtidige sandheder som transformeres til normaliteter. Som eksempel peges der på at udviklingssamtalen har både forhandlende, vurderende og kategoriserende elementer og i praksis fungerer som et forhandlingsrum om normalisering af hvad den gode forælder, pædagog eller det gode barn er og skal være.

Design

Studiet har et etnografisk, eksplorativt design. Undersøgelsen baserer sig på observationer og interview med 20 børn, 27 forældre og 16 medarbejdere i to offentlige børnehaver.

Referencer

Markström, A. M. (2007). Att förstå förskolan: vardagslivets institutionella ansikten. Stockholm: Studentlitteratur.

Opdragsgiver

Vetenskapsrådet i Sverige