Spaces of Participation in Pre-School: Arenas for Establishing Power Orders.

Forfatter
Löfdahl, A.; Hägglund, S.
Kilde
Children & Society, 21 (5), S. 328-338.
År
2007

Formål

Dette studies formål er at undersøge arenaer for deltagelse i børnehaven. Studiet fokuserer på hvordan børnehavebørn deler viden om løbende konstruktioner af sociale mønstre. Studiet undersøger børns sociale mønstre på tidspunkter hvor de sidder i rundkreds i børnehaven og hvilke sociale mønstre der fremkommer når børn skal vælge en ven.

Resultat

Undersøgelsen viser hvordan børns fælles viden om social status og social differentiering i den gruppe de er deltagere i, blev styrket og bekræftet gennem en traditionel lærerstyret rundkredsleg hvor børnene på skift skulle vælge en kammerat.

Design

Studiet er et etnografisk, kvalitativt studie. Studiet bygger på observationer af rundkredslege blandt en gruppe børn i alderen tre til fem år i en børnehave.

Referencer

Löfdahl, A.; Hägglund, S. (2007). Spaces of Participation in Pre-School: Arenas for Establishing Power Orders: Children & Society, 21 (5), S. 328-338.

Opdragsgiver

Ikke oplyst