Barns perspektiv på sin lek och tillvaro i förskolan.

Forfatter
Öman, M.
Kilde
I: Banér. A., Schousboe, I. & Lindgren, B. Barns lek – makt och möjligheter (S.33-44). Stockholm: Stockholms Universitet.
År
2007

Formål

Inspireret af livshistorisk forskning beskrives børns eget perspektiv på leg og på deres liv i dagtilbuddet.

Resultat

Børn opfatter sig selv som legende når de oplever at de selv bestemmer over deres handlinger. Aktiviteter som sættes i gang eller styres af voksne, opleves ikke så ofte som leg. I datamaterialet fremstod tre eksistentielle temaer som børn løbende relaterer sig til i deres leg og i deres sociale relationer: 1. tilhørsforhold og kammeratskab, 2. magt og eksklusion, 3. biologisk og socialt køn. Børn handler ud fra hvad der er relevant for dem i deres egen livsverden. Børn har således et konstruerende (modsat et passivt, rent modtagende) forhold til de kulturelle aspekter som de voksne bevidst eller ubevidst præsenterer dem for.

Design

Studiet har et etnografisk design og benytter sig af interview og observation.

Referencer

Öman, M. (2007). Barns perspektiv på sin lek och tillvaro i förskolan. I: Banér. A., Schousboe, I. & Lindgren, B. Barns lek – makt och möjligheter (S.33-44). Stockholm: Stockholms Universitet.

Opdragsgiver

Ikke oplyst