Småbarn i naturbarnehager om vinteren.

Forfattere
Sando, O.J.
Lysklett, O.B.
Kilde
In I. Pareliussen, B.B. Moen, A. Reinertsen & T. Solhaug (red.), FoU i praksis 2012 conference proceedings (224-231). Trondheim: Akademika forlag.
År
2013

Formål

Studiet sammenligner naturdaginstitutioner (naturbarnehagene) med traditionelle daginstitutioner. Formålet er at undersøge, hvilke tilbud børnene gives om vinteren i de to typer af institutioner. Der fokuseres her på komponenterne udetid, aktiviteter i udetiden samt udflugter. Derudover undersøges det, hvilke tiltag naturdaginstitutioner gør brug af for at sikre gode naturoplevelser for børnene.

Resultat

Studiet viser, at naturinstitutioner i højere grad er fleksible og tilpasser udendørsaktiviteterne efter børnenes formåen; de er bedre i stand til at møde de udfordringer, der ligger i at have småbørn udendørs om vinteren. F.eks. er naturinstitutioner bedre i stand til at dele børnegruppen op, så de børn, der fryser, kan gå ind. Naturinstitutioner har også ude-inde-rum, hvor børnene kan opholde sig med overtøj på. Små børnegrupper og høj grad af pædagogtæthed er vigtige forudsætninger for at lykkes med at tilbyde småbørn en meningsfuld udendørsoplevelse. Studiet viser, at der er betydelige forskelle i de tilbud, som naturinstitutionen og traditionelle daginstitutioner kan give børnene, ikke mindst målt på udetid. Børn i naturinstitutioner er i gennemsnit ude i 2,7 timer om dagen, mens børn i traditionelle daginstitutioner i gennemsnit er ude 0,6 timer om dagen. Ligeledes er der forskel i hyppigheden af udeaktiviteter, som arrangeres af pædagogerne i de to typer af institutioner; forekomsten af klatring, kælkning og skiløb er signifikant højere i naturinstitutioner, og de er oftere på udflugter.

Design

Datamaterialet er baseret på skemaregistrerede feltobservationer på småbørnsstuer i fem norske integrerede daginstitutioner – to naturdaginstitutioner og tre traditionelle institutioner. Derudover er der foretaget interview med pædagoger fra de fem institutioner, men i studiet afrapporteres kun interviewmateriale fra de to naturinstitutioner. Dataindsamling er foretaget af 5 pædagogstuderende i vinteren 2011. Hver pædagogstuderende samler data ind i én daginstitution. Gennemsnitsalderen for børnene i de fem institutioner er 23 måneder.

Referencer

Sando, O.J. & Lysklett, O.B. (2013). Småbarn i naturbarnehager om vinteren. In I. Pareliussen, B.B. Moen, A. Reinertsen & T. Solhaug (red.), FoU i praksis 2012 conference proceedings (224-231). Trondheim: Akademika forlag.

Opdragsgiver

Uoplyst