Children’s Encounter with Friction as Understood as a Phenomenon of Emerging Science and as “Opportunities for Learning”.

Forfatter
Larsson, J.
Kilde
Journal of Research in Childhood Education, 27 (3), 377-392.
År
2013

Formål

Formålet med studiet er at undersøge 2-6-årige børns muligheder for at lære om det naturvidenskabelige fæ-nomen friktion (friction) i to svenske dagtilbud. Børns indsigt i friktion vurderes at rumme potentielle lærings-muligheder for begyndende naturvidenskabelig forståelse (emergent science), hvorfor studiet analyserer bør-nenes møde med fænomenet i leg og sociale hverdagssituationer.

Resultat

Studiet viser, at børn møder fænomenet friktion i hverdagssituationer i daginstitutionen gennem fri leg og under måltiderne. Studiet konkluderer, at pædagogerne kan bruge disse hverdagssituationer til at få større viden om børnenes aktuelle forståelse af fænomenet friktion samt til at lede børnenes opmærksom hen på fænomenet friktion og en mere eksplicit forståelse af det. Dette kan gøres ved at inspirere børnene til nye former for leg, hvor friktion udgør en central del. Pædagogens mulighed for at benytte disse hverdagssituationer til at forstærke børnenes læring med hensyn til friktion afhænger dog af, om pædagogen anerkender og genkender børnenes aktiviteter som en potentiel læringsmulighed med hensyn til fænomenet. Studiet peger her på, at manglende viden hos pædagogen til at genkende situationer med potentielt naturvidenskabeligt læringspotentiale hindrer pædagogernes mulighed for at forstå børnenes perspektiv og deres intentioner. Pædagogerne har mere fokus på at formidle til børnene, hvordan ting behandles forsigtigt og korrekt, hvorimod pædagogerne i mindre grad er i stand til at se og imødekomme, hvordan børnenes begyndende opbygning af viden om og interesse for naturen understøttes.

Design

Data er indsamlet i 2 svenske daginstitutioner, der ikke har et eksplicit fokus på naturvidenskab. Datamaterialet består af videoobservationer af i alt 4 børn (to drenge og to piger) i alderen 2-6 år foretaget over 10 dage. Studiet gennemføres ved videoobservationer af børnene én ad gangen over hele dage. I alt 14 timers videoma-teriale blev produceret, fordelt på 244 sekvenser. Af disse blev 95 sekvenser identificeret som relevante med hensyn til at belyse fænomenet friktion i dagtilbuddene.

Referencer

Larsson, J. (2013). Children’s Encounter with Friction as Understood as a Phenomenon of Emerging Science and as “Opportunities for Learning”. Journal of Research in Childhood Education, 27 (3), 377-392.

Opdragsgiver

uoplyst