“Correlates of objectively measured physical activity in Danish preschool children – The Odense Preschool Study (TOPS)”.

Forfatter
Olesen, L.G.
Kilde
PhD Thesis, University of Southern Denmark, Odense.
År
2014

Formål

Det primære formål med studiet er at identificere variable, der kan associeres med moderat eller høj-intensiv fysisk aktivitet, MHFA, (Moderate to Vigorous Intensity Physical Activity) for danske 5-6-årige børnehavebørn, henholdsvis i børnehavetiden og i et heldagsperspektiv. Mere specifikt undersøges: 1) hvor meget fysisk aktivitet (FA) og MHFA-niveauer varierer mellem børnehaver (preschools), og hvorvidt variationen er kønsbestemt. 2) Sammenhængen mellem på forhånd fastsatte variable på tværs af individ, miljø og børnehavepersonale og børnenes niveau af MHFA i børnehaver. 3) Sammenhængen mellem på forhånd bestemte variable på tværs af demografiske, biologiske, psykologiske, adfærdsmæssige og miljømæssige forhold og børnenes MHFA i et heldagsperspektiv. Her skelnes mellem hverdag og weekend.

Resultat

Henholdsvis 19 % og 8 % af variationen i børnenes FA- og MHFA-niveauer kunne forklares med, hvilken børnehave børnene gik i. Dog var der store kønsforskelle (FA/MHFA): piger (42/27 %), drenge (6/4 %). Børnehaven forklarer en højere grad af pigernes aktivitetsniveauer end drengenes.

Ud af 37 faktorer, som potentielt kunne associeres til børnenes MHFA-niveau i børnehavetiden, havde følgende faktorer en positiv sammenhæng med børnenes aktivitetsniveau: koordinationsfærdighed, børnehavebygningens placering i forhold til legepladsen, køn (dreng), procentandel af den samlede tid, børnene tilbringer i børnehaven om eftermiddagen, og det totale indendørsareal (m2 per barn). Følgende faktorer havde en negativ sammenhæng med MHFA: tidlig fødsel, mere vegetation (træer og planter etc.) på legepladsen og dage med regn. Børnehavernes sportsudstyr, geografisk placering (landdistrikt) og deres udendørs areal (m2) var næsten signifikant (p-værdi < 0.10).

Ud af 39 faktorer, der blev undersøgt for piger og drenge, identificeredes et antal signifikante sammenhænge med MHFA i et samlet dagsperspektiv. For både piger og drenge var koordinationsfærdighed og forældrenes angivelse af barnets aktivitetspræferencer under fri leg positivt associeret med børnenes MHFA-niveau, mens dage med regn og fridage (overvejende weekenddage) var negativt associeret med børnenes MHFA-niveau. Specifikt for drenge var børnehaver placeret uden for storbyer og størrelsen af børnehavens legeplads (m2) positivt associeret med MHFA. Specifikt for piger var alder og børnehavens totale indendørsareal (m2 per barn) positivt associeret med MHFA. Pigernes MHFA-niveau var lavere på fridage (dage, hvor børnene ikke er i dagtilbud) end på hverdage.

Andelen af børn med overvægt (9 %) og fedme (2 %) i den undersøgte population er identisk med resultater fra andre dele af Danmark og tidligere kohorter i Odense Kommune. Relativt til normmaterialet for de motoriske tests præsterede børnene i den undersøgte population godt i MABC-2-kaste- og gribetesten, men dårligere i KTK-koordinationstesten. Børnene var mest fysisk aktive på hverdage i børnehavetiden og sidst på eftermiddagen/aftenen i weekenden – i modsætning til hvad der er rapporteret i andre lande. Drenge har højere FA-niveau end piger i formiddagstimerne i børnehaven. Gruppen af mindst fysisk aktive børn havde med hensyn til de fleste variable samme aktivitetsmønster i løbet af dagen som gruppen af mere aktive børn, dvs. at begge grupper er aktive på cirka samme tidspunkter. En signifikant forskel mellem grupperne var den relative ændring i FA fra børnehavetid til fritid. Gruppen af de mindst aktive børn reducerede deres aktivitetsniveau mere om eftermiddagen på hverdage og i weekenden sammenlignet med gruppen af mere aktive børn.

Design

Studiet er baseret på tværsnitsundersøgelsen Odense børnehave-projektet (The Odense Preschool Study, TOPS). I alt 607 børn i alderen 5-6 år (årgang 2003) samt deres forældre og personalet i 43 tilfældigt udvalgte børnehaver deltog. Børnehaverne var stratificeret med hensyn til områder (by, land), socioøkonomisk status og størrelsen af børnehavernes indendørs areal. Børnenes FA-mønstre (fysisk aktivitets-mønstre) og den procentvise daglige tid tilbragt med MHFA (Moderate to Vigorous Intensity Physical Activity) blev målt med Actigraph GT1M/GT3X-aktivitetsmålere i maj/juni 2009. Data blev indsamlet gennem målinger, observationer og spørgeskemaer. De statistiske sammenhænge blev undersøgt gennem ”mixed multilevel models”, med børnehave og det individuelle barn som forskellige niveauer.

Referencer

Olesen, L.G. (2014). “Correlates of objectively measured physical activity in Danish preschool children – The Odense Preschool Study (TOPS)”. PhD Thesis, University of Southern Denmark, Odense.

Opdragsgiver

University of Southern Denmark (Syddansk Universitet), TrygFonden foundation (TrygFonden) and Social Educators & the Danish Union of Early Childhood and Youth Educators (BUPL).