Kommuners rutiner og praksis for å følge opp ulykker/hendelser som medfører skader på barn i barnehager. Rapport fra DMMH til Utdanningsdirektoratet.

Forfattere
Sando, O.
Lundheim, R.
Sandseter, E.
Pareliussen, I.
Kilde
Trondheim: Dronning Mauds minne, Høgskole for Barnehagelærerutdanning.
År
2014

Formål

Denne undersøgelse har til formål at få mere viden om vellykkede arbejdsmetoder i offentlige og private daginstitutioner (barnehage) og i kommunerne, som er både ejere af de offentlige daginstitutioner og tilsynsmyndighed overfor både de private og de offentlige daginstitutioner. Arbejdsmetoderne skal omfatte identificering af, opfølgning på og rapportering af hændelser, som medfører skader på børn i daginstitutioner. Studiet belyser, hvordan daginstitutionerne registrerer og laver opfølgning på skader og ulykker. Studiet ser endvidere på, hvordan kommuner som den tilsynsførende myndighed følger op på love og forskrifter. Endelig er det målet at belyse daginstitutionernes lokale arbejde med love, forskrifter og opfølgning på ulykker, herunder hvordan kommunerne bidrager til, at daginstitutionspersonalet har kompetencerne til at løse denne opgave.

Resultat

Studiet viser, at alle undersøgte daginstitutioner har egne systemer til indrapportering af ulykker og uønskede hændelser. Ikke alle daginstitutioner rapporterer disse hændelser videre til kommunen. Resultaterne indikerer, at private daginstitutioner i mindre grad rapporterer ulykker til kommunerne, end kommunale daginstitutioner gør. I kommunerne var det vanskeligt at skelne mellem kommunens rolle som offentlig daginstitutionsejer på den ene side og som tilsynsmyndighed på den anden side. Dog konkluderer studiet, at de offentlige og de private daginstitutioner bliver behandlet ens med hensyn til graden af tilsyn.

4 ud af 5 kommuner brugte elektroniske afrapporteringssystemer. Den sidste brugte et papirbaseret system til ulykker og uønskede hændelser. Fordelen ved de elektroniske indrapporteringer er, at de forskellige interessenter på området hurtigt og let kan få indblik i disse indrapporteringer. De elektroniske indrapporteringssystemer er generelle systemer udviklet til indrapportering af arbejdsulykker på alle former for arbejdspladser og i alle former for virksomheder.

I tråd med de love og forskrifter, som norske daginstitutioner skal drives efter, er indrapportering og opfølgning på ulykker et højt prioriteret område i den enkelte daginstitution. I daginstitutionerne arbejdes der systematisk med at sørge for, at personalet er opdateret med hensyn til lovene, ligesom de forskellige rutiner i forbindelse med ulykker hyppigt bliver gennemgået. Alle daginstitutionerne deltog jævnlig i førstehjælpskursus.

Design

Der er foretaget interview med repræsentanter fra private daginstitutioner, kommunale daginstitutioner og kommunerne (som er både daginstitutionsejere af de offentlige daginstitutioner og tilsynsmyndighed overfor både de private og de offentlige daginstitutioner) i fem norske kommuner. Daginstitutionerne har børn i alderen 1 til 5 år. Der er blevet udført i alt 15 interviews med 10 institutionsledere og en kommunal repræsentant fra hver af de 5 udvalgte kommuner. Kommunerne er valgt ud fra kriterier som variation i størrelse, demografi og geografi. Derudover er der primært udvalgt kommuner, der har opbygget et system til afrapportering af ulykker i kommunens daginstitutioner.

Referencer

Sando, O., Lundheim, R., Sandseter, E. & Pareliussen, I. (2014). ”Kommuners rutiner og praksis for å følge opp ulykker/hendelser som medfører skader på barn i barnehager. Rapport fra DMMH til Utdanningsdirektoratet”. Trondheim: Dronning Mauds minne, Høgskole for Barnehagelærerutdanning.

Opdragsgiver

ikke oplyst